Lexisla con Nós

Proposición de lei integral de identidade de xénero da Comunidade Autónoma de Galicia

05/10/2017 13:09
Proposición de lei integral de identidade de xénero da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000006)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.