Lexisla con Nós

Proposición de lei integral de identidade de xénero na Comunidade de Galicia

05/10/2017 13:08
Proposición de lei integral de identidade de xénero na Comunidade de Galicia (10/PPL-000005)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.