Lexisla con Nós

Proposición de lei reguladora da participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

25/04/2017 13:55
Proposición de lei reguladora da participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000003)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.