Lexisla con Nós

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico

19/04/2017 13:10
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. (10/PPLC-000004)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.