Lexisla con Nós

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia (10/PPLI-000001)

15/02/2017 13:52
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.