Detalle de Expediente

Datos do Expediente
Número de Expediente10/POP-001497
Extracto do ExpedienteSobre o coñecemento polo Goberno galego das adxudicacións de contratos públicos realizadas á empresa Ricarsat, S. L.
Número de Rexistro de Entrada10011222
Data de Creación30/06/17
Organos propoñentesGrupo Parlamentario de En Marea
Propoñentes
  • Villares Naveira, Luis
  • Santos Queiruga, Carmen
  • Vázquez Verao, Paula
ProcedementoOrdinario
SituaciónPechado
Tipo de FinalizaciónReconvertido
Expedientes Relacionados10/PRE-003314

Trámites

DataTrámitePublicación
30/06/17Entrada da iniciativaEntrada da iniciativaRexistro de Entrada: 10011222
10/07/17Admisión a trámiteAdmisión a trámiteAdmisión a trámiteMesa do Parlamento
11/07/17Oficio de execución do acordo da MesaOficio de execución do acordo da MesaRexistro de Saída: 10003570
12/07/17Publicación da iniciativaPublicación da iniciativaBOPG Num. 144(1)BOPG Num. 144(2)BOPG Num. 144(3)
14/07/17Reconversión por finalización do periodo de sesiónsReconversión por finalización do periodo de sesiónsReconversión por finalización do periodo de sesiónsPresidencia do Parlamento
21/07/17Notificación á ConselleríaNotificación á ConselleríaRexistro de Saída: 10003723
01/08/17Publicación da reconversión por finalización do período de sesiónsPublicación da reconversión por finalización do período de sesiónsBOPG Num. 155(1)BOPG Num. 155(2)BOPG Num. 155(3)

Arquivo Audiovisual do Expediente

Arquivo Audiovisual Relacionado


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408