Debate anual de política xeral 2017

Debates anteriores

Pode consultalo resumo dos debates anteriores no seguinte documento.

Guión do debate de política xeral de 2017

Mércores, 4 de Outubro de 2017

Hora Asunto
10:00 Inicio da sesión
  Intervención do Sr. Presidente da Xunta de Galicia
Supensión ata as 16:00 horas
16:00 Reinicio da sesión
  Intervención dos grupos parlamentarios (35’/GP)
Posible suspensión de 15'
Resposta de Sr. Presidente da Xunta de Galicia
Réplica dos grupos parlamentarios (10’/GP)
 • G.P. Bloque Nacionalista Galego
 • G.P. Socialistas de Galicia
 • G.P. En Marea
 • G.P. Popular de Galicia
Contrarréplica do Sr. Presidente da Xunta de Galicia
Suspensión da sesión ata o venres 6 de outubro, as 11:00 h
(Anuncio da apertura dun prazo ata as 10:30 horas do día seguinte, xoves 5 de outubro, para a presentación de ata un máximo de 40 propostas de resolución por grupo, que serán cualificadas pola Mesa ás 12:00 horas, e distribuídas aos grupos. Ata as 22:30 horas do xoves 5 de outubro poderánse presentar propostas transaccionadas e peticións de agrupación ou de votación separada das propostas, que serán cualificadas pola Mesa ao día seguinte, o venres 6 de outubro, ás 9:30 horas).

Venres, 6 de Outubro de 2017

Hora Asunto
11:00 Reinicio da sesión para o debate e votación das propostas de resolución
  Intervención dos grupos parlamentarios para a defensa das propostas presentadas (20'/GP)
 • G.P. Bloque Nacionalista Galego
 • G.P. Socialistas de Galicia
 • G.P. En Marea
 • G.P. Popular de Galicia
Intervención dos grupos parlamentarios respecto das propostas dos outros grupos (10'/GP)
 • G.P. Bloque Nacionalista Galego
 • G.P. Socialistas de Galicia
 • G.P. En Marea
 • G.P. Popular de Galicia
Votación das propostas de resolución
Remate da sesión

Imaxes do debate anual de política xeral de 2017

Día 4 de Outubro de 2017

Mañá

Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017

Tarde

Pleno de debate de política xeral 2017 Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017 Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017

Día 5 de Outubro de 2017

A Mesa do Parlamento examinou as propostas de resolución formalizadas polos grupos parlamentarios en relación co Debate de política xeral da Comunidade Autónoma de Galicia de 2017

Día 6 de Outubro de 2017

Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017 Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017 Pleno de debate de política xeral 2017 Pleno de debate de política xeral 2017 Pleno de debate de política xeral 2017Pleno de debate de política xeral 2017

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408