PARLAMENTO DE GALICIA

Menu de navegación.


Sesión de investidura do Presidente de Xunta de Galicia

Martes 8 de Novembro de 2016

HoraAsunto
09:30 Inicio da sesión
  Exposición do programa polo candidato D. Alberto Núñez Feijóo.Intervención do candidato.
Suspensión da sesión ata o xoves 10 de novembro de 2016, ás 11:30 horas (48 horas despois de que remate a intervención do candidato á Presidencia da Xunta de Galicia, artigo 136.3.ª do Regulamento).

Xoves 10 de Novembro de 2016

HoraAsunto
11:30 horas Reinicio da sesión, coa intervención dos representantes dos grupos parlamentarios.
  Intervencion dos grupos parlamentarios por un tempo de 35'/GP
  Contestación do candidato. (Conforme o artigo 136.4.ª , o candidato poderá contestar individual ou globalmente aos grupos)
Réplica dos grupos parlamentarios por un tempo de 10'/GP
 
  • GP do Bloque Nacionalista Galego
  • GP dos Socialistas de Galicia
  • GP de En Marea
  • GP Popular de Galicia
Dúplica do candidato, se é o caso
Suspensión da sesión.
Reinicio da sesión:
  • Votación.
  • Proclamación resultado.

Imaxes

Martes, 8 de novembro de 2016

Sesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesión de investidura do Presidente de Xunta de GaliciaSesión de investidura do Presidente de Xunta de GaliciaSesión de investidura do Presidente de Xunta de GaliciaSesión de investidura do Presidente de Xunta de GaliciaSesión de investidura do Presidente de Xunta de GaliciaPleno de investidura.Pleno de investidura.Pleno de investidura.Pleno de investidura.Pleno de investiduraPleno de investidura.Pleno de investiduraPleno de investiduraPleno de investiduraPleno de investidura.Pleno de investidura.Pleno de investiduraPleno de investiduraPleno de investiduraPleno de investidura

Xoves, 10 de novembro de 2016

Sesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de Galicia Sesion de Investidura do Presidente da Xunta de Galicia Sesion de Investidura do Presidente da Xunta de Galicia Sesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de GaliciaSesion de Investidura do Presidente da Xunta de Galicia

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408