PARLAMENTO DE GALICIA

Menu de navegación.


Busca de Respostas a Preguntas con resposta escrita

Axuda

Lexislatura

Número de Rexistro (LLNNNNNN)

 

 

Data de creación (DD/MM/AAAA)

Desde

Seleccione una fecha del calendario.

Ata

Seleccione una fecha del calendario.


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408