Busca de Expedientes

Axuda

Texto a buscar

Lexislatura

Tipo Expediente (Códigos de Expedientes)

Mostrar Tipos

Número de Rexistro (LLNNNNNN)

 

Número de Expediente (LL/TT-NNNNNN, LL/TTT-NNNNNN ou LL/TTTT-NNNNNN)

 

Data de creación (DD/MM/AAAA)

Desde

Seleccione una fecha del calendario.

Ata

Seleccione una fecha del calendario.

Órgano Propoñente

Persoa Propoñente

Comisión Dictaminante

Situación

Nº de documentos encontrados: 1465
Seguintes Ultimos
 • 10/CPP-000038Do Sr. presidente da Xunta de Galicia para analizar a gravísima situación creada polos lumes forestais e urbanos que asedian o país
 • 10/CPC-000032Do Sr. director xeral de Emerxencias e Interior para explicar o funcionamento dos operativos de emerxencia e protección civil durante a actual vaga de lumes en toda Galicia
 • 10/CPC-000033Do Sr. director xeral da Corporación da Radio e Televisión de Galicia para explicar o tratamento informativo acerca da vaga de lumes do 15 de outubro de 2017
 • 10/PNC-001510Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co proxecto de reapertura e explotación da mina de cobre de San Rafael, nos concellos de Touro e O Pino
 • 10/POC-003088Sobre a finalidade da política de recortes de servizos que está a levar a cabo a Xunta de Galicia nos hospitais do Sergas, a súa opinión en relación coas situacións que se están a producir neles, a consecuencia do peche de camas e unidades, así como o respecto dos dereitos dos doentes
 • 10/POP-002248Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coas situacións que se están a producir nos hospitais do Sergas, a consecuencia do peche de camas e unidades
 • 10/PNP-001374Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co proxecto de reapertura e explotación da mina de cobre de San Rafael, nos concellos de Touro e O Pino
 • 10/POC-003090Sobre as previsións do Goberno galego respecto da autorización das obras de substitución das actuais lousas de pedra de boa parte do pavimento do paseo marítimo de Vilagarcía de Arousa e Carril por un trazado continuo de formigón pulido
 • 10/POP-002249Sobre as previsións do Goberno galego respecto da autorización das obras de substitución das actuais lousas de pedra de boa parte do pavimento do paseo marítimo de Vilagarcía de Arousa e Carril por un trazado continuo de formigón pulido
 • 10/POC-003092Sobre o procedemento e os obxectivos da determinación dos itinerarios de capacitación asignados a cada categoría profesional nos cursos de formación impartidos ao persoal da CRTVG con motivo do proceso de dixitalización que está a afrontar esa compañía e a incidencia desas novas capacitacións para a nova clasificación profesional
 • 10/PNC-001516Sobre a creación pola Xunta de Galicia dun consello galego da infancia e a adolescencia como organismo participativo nas políticas publicas do Goberno galego e as actuacións que debe levar a cabo ao respecto, así como no fomento do desenvolvemento da participación da infancia e da adolescencia nos consellos locais, de acordo coa Fegamp, con especial atención á participación en igualdade de condicións dos nenos con diversidade funcional
 • 10/PNP-001380Sobre a creación pola Xunta de Galicia dun Consello Galego da Infancia e a Adolescencia como organismo participativo nas políticas publicas do Goberno galego e as actuacións que debe levar a cabo ao respecto, así como o fomento do desenvolvemento da participación da infancia e da adolescencia nos consellos locais, de acordo coa FEGAMP, con especial atención á participación dos nenos con diversidade funcional en igualdade de condicións
 • 10/POC-003069Sobre a denuncia dunha xornalista do programa “"A tarde",” da Radio Galega, referida ás instrucións recibidas respecto da redacción da súa nova en relación cunha operación contra o terrorismo xihadista en Marrocos e Sevilla
 • 10/POC-003070Sobre as razóns da ausencia da lingua galega nas accións formativas programadas, así como na documentación formativa, para a adaptación dos profesionais da RTVG a un novo modelo de produción audiovisual dixital que se está a instalar no medio público, o prazo previsto para frear o progresivo desmantelamento da promoción do galego nel e as actuacións que se van levar a cabo para o cumprimento da encomenda de promoción da lingua e literatura galegas
 • 10/PNC-001506Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa crecente desestacionalización dos lumes e a actual situación de máximo risco de incendios forestais como consecuencia da seca e das altas temperaturas
 • 10/PNP-001370Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa crecente desestacionalización dos lumes e actual situación de máximo risco de incendios forestais como consecuencia da seca e das altas temperaturas
 • 10/POC-003075Sobre a valoración da Consellería do Medio Rural en relación coa alta incidencia de incendios forestais no principio do outono de 2017, así como respecto dos medios que vai dispoñer para afrontar esta situación
 • 10/POP-002238Sobre os medios que vai dispoñer a Consellería do Medio Rural para afrontar a alta incidencia de incendios forestais no principio do outono de 2017
 • 10/PNC-001507Sobre a execución polo Goberno galego das actuacións precisas para o cumprimento da normativa vixente e a mellora da seguridade viaria na estrada PO-308
 • 10/PNP-001371Sobre a execución polo Goberno galego das actuacións precisas para o cumprimento da normativa vixente e a mellora da seguridade viaria na estrada PO-308
Seguintes Ultimos
Elementos 1 a 20


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408