Busca de Expedientes

Axuda

Texto a buscar

Lexislatura

Tipo Expediente (Códigos de Expedientes)

Mostrar Tipos

Número de Rexistro (LLNNNNNN)

 

Número de Expediente (LL/TT-NNNNNN, LL/TTT-NNNNNN ou LL/TTTT-NNNNNN)

 

Data de creación (DD/MM/AAAA)

Desde

Seleccione una fecha del calendario.

Ata

Seleccione una fecha del calendario.

Órgano Propoñente

Persoa Propoñente

Comisión Dictaminante

Situación

Nº de documentos encontrados: 1686
Seguintes Ultimos
 • 10/INT-000704Sobre a política do Goberno galego en relación coa conservación do patrimonio histórico do ferrocarril de Galicia
 • 10/PRE-005352Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de abandono no que se atopa a histórica locomotora do ferrocarril de Galicia coñecida como “"Sarita",” depositada na actualidade na Fundación Camilo José Cela, en Iria Flavia
 • 10/POC-003388Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de abandono no que se atopa a histórica locomotora do ferrocarril de Galicia coñecida como “"Sarita",” depositada na actualidade na Fundación Camilo José Cela, en Iria Flavia
 • 10/POP-002488Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de abandono no que se atopa a histórica locomotora do ferrocarril de Galicia coñecida como “"Sarita",” depositada na actualidade na Fundación Camilo José Cela, en Iria Flavia
 • 10/PNC-001717Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias para o traslado ao Museo do Ferrocarril situado en Vilagarcía de Arousa da histórica locomotora coñecida como “"Sarita",” depositada na actualidade na Fundación Camilo José Cela, en Iria Flavia, así como a súa restauración para a divulgación do pasado ferroviario de Galicia
 • 10/PNP-001569Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias para o traslado ao Museo do Ferrocarril situado en Vilagarcía de Arousa da histórica locomotora coñecida como "“Sarita",” depositada na actualidade na Fundación Camilo José Cela, en Iria Flavia, así como a súa restauración para a divulgación do pasado ferroviario de Galicia
 • 10/POC-003389Sobre a posición trasladada pola Xunta de Galicia á ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para a defensa dos intereses do sector pesqueiro galego diante dos demais ministros europeos de pesca e da Comisión Europea nas negociacións que se van levar a cabo no mes de decembro de 2017
 • 10/POP-002489Sobre a posición trasladada pola Xunta de Galicia á ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para a defensa dos intereses do sector pesqueiro galego diante dos demais ministros europeos de pesca e da Comisión Europea nas negociacións que se van levar a cabo no mes de decembro de 2017
 • 10/PNP-001570Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta en marcha no ano 2018 dun plan de choque para o control da poboación da avespa velutina, a posta en funcionamento, de xeito efectivo, da comisión de seguimento e a apertura de liñas de investigación ao respecto, así como a apertura dunha liña de axudas específica para paliar as perdas sufridas polos apicultores
 • 10/PNP-001571Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, así como a Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia
 • 10/PNP-001572Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa suspensión do artigo 19 do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia
 • 10/PNC-001718Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta en marcha no ano 2018 dun plan de choque para o control da poboación da avespa velutina, a posta en funcionamento, de xeito efectivo, da comisión de seguimento e a apertura de liñas de investigación ao respecto, así como a apertura dunha liña de axudas específica para paliar as perdas sufridas polos apicultores
 • 10/PNC-001719Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, así como a Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia
 • 10/INT-000705Sobre a política do Goberno galego en relación co persoal laboral da Xunta de Galicia
 • 10/POP-002490Sobre a data prevista polo Goberno galego para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia
 • 10/POC-003390Sobre a data prevista polo Goberno galego para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, así como as súas intención en relación co establecemento dun acordo cos representantes sindicais do persoal funcionario público para a recuperación íntegra das contías deixadas de percibir durante a crise económica
 • 10/PRE-005343Sobre as razóns do Instituto Enerxético de Galicia para non asinar o Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía impulsado pola Comisión Europea, as súas intencións en relación coa reconsideración desa decisión e a súa información referida aos concellos galegos que desenvolveron os seus plans de acción para a enerxía sustentable e o clima, así como a colaboración con eles no desenvolvemento deses plans e as previsións ao respecto
 • 10/POC-003377Sobre as razóns do Instituto Enerxético de Galicia para non asinar o Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía impulsado pola Comisión Europea, as súas intencións en relación coa reconsideración desa decisión e a súa información referida aos concellos galegos que desenvolveron os seus plans de acción para a enerxía sustentable e o clima, así como a colaboración con eles no desenvolvemento deses plans e as previsións ao respecto
 • 10/POP-002479Sobre as razóns do Instituto Enerxético de Galicia para non asinar o Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía impulsado pola Comisión Europea
 • 10/POC-003378Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non cubrir axeitadamente os permisos do persoal facultativo do Centro de Saúde das Pontes de García Rodríguez, o prazo estimado para o arranxo das deficiencias estruturais que presenta o seu edificio e as súas previsións respecto da dotación a ese centro dun aparello de raios X, así como do persoal necesario para o seu funcionamento
Seguintes Ultimos
Elementos 1 a 20


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408