Xosé Luis Bará Torres
Vilaboa  1965

Participou no movemento estudantil, veciñal, cultural e de defensa da lingua. Formou parte do Goberno municipal de Pontevedra, con responsabilidades en materia de cultura, patrimonio histórico, mobilidade e participación social.

Foi director xeral de Cultura no Goberno galego entre os anos 2005 e 2009.

Milita no nacionalismo galego desde 1990 e participa en diferentes iniciativas de recuperación da memoria histórica. Escribe sobre esta materia no blog Non des a esquecemento. Está especialmente comprometido coa recuperación da memoria e a historia das mulleres.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de Xosé LuisBará Torres
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

  • Vogal na reunión do venres, 05 de maio de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do venres, 19 de maio de 2017, ás 10:30

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

  • Vogal na reunión do martes, 02 de maio de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do martes, 16 de maio de 2017, ás 16:00

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do mércores, 26 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 09 de maio de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 10 de maio de 2017, ás 10:00

Comisión do Estatuto dos Deputados

  • Vogal na reunión do martes, 02 de maio de 2017, ás 11:15

Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

  • Secretario na reunión do martes, 02 de maio de 2017, ás 14:05

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408