Xosé Luis Bará Torres
Vilaboa  1965

Participou no movemento estudantil, veciñal, cultural e de defensa da lingua. Formou parte do Goberno municipal de Pontevedra, con responsabilidades en materia de cultura, patrimonio histórico, mobilidade e participación social.

Foi director xeral de Cultura no Goberno galego entre os anos 2005 e 2009.

Milita no nacionalismo galego desde 1990 e participa en diferentes iniciativas de recuperación da memoria histórica. Escribe sobre esta materia no blog Non des a esquecemento. Está especialmente comprometido coa recuperación da memoria e a historia das mulleres.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de Xosé LuisBará Torres
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

 • Vogal na reunión do venres, 03 de marzo de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do venres, 17 de marzo de 2017, ás 10:35

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

 • Vogal na reunión do mércores, 15 de marzo de 2017, ás 10:30

Pleno do Parlamento

 • Deputado na reunión do martes, 07 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 08 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 21 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 22 de marzo de 2017, ás 10:00

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Asistencia na reunión do xoves, 16 de marzo de 2017, ás 16:00

Comisión do Estatuto dos Deputados

 • Vogal na reunión do xoves, 02 de marzo de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do martes, 21 de marzo de 2017, ás 13:00

Mesa da cnp de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

 • Secretario na reunión do venres, 10 de marzo de 2017, ás 10:00

Comisión de investigación sobre responsabilidades actual situacion caixas

 • Asistencia na reunión do venres, 10 de marzo de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408