Julio Torrado Quintela
Vilagarcía de Arousa  1982

Doutor en Psicoloxía Social pola Universidade de Santiago de Compostela, onde é investigador nas áreas de Comportamento Social, Psicoloxía do Rendemento e do Deporte e en Investigación Educativa. Foi profesor de Psicoloxía Social na Universidade Lusófona do Porto entre 2010 e 2012, e na actualidade desemprega labor de revisión e asesoría de investigación como visitante na Universidade Pontificia de Ecuador.

Afiliado ás Xuventudes Socialistas aos 17 anos, a continuación ao PSdeG-PSOE e a UXT, militante activo nas mobilizacións contra a catástrofe do Prestige ou contra a LOU. Actualmente é secretario de organización da Agrupación de Vilagarcía de Arousa e foi director da campaña electoral municipal en Vilagarcía de Arousa.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de JulioTorrado Quintela
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

 • Asistencia na reunión do mércores, 01 de febreiro de 2017, ás 10:30

Pleno do Parlamento

 • Deputado na reunión do luns, 06 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 07 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 08 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 21 de febreiro de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 22 de febreiro de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

 • Vogal na reunión do xoves, 09 de febreiro de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do xoves, 16 de febreiro de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do xoves, 23 de febreiro de 2017, ás 10:35

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

 • Vogal na reunión do xoves, 02 de febreiro de 2017, ás 16:00
 • Vogal na reunión do martes, 14 de febreiro de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408