Julio Torrado Quintela
Vilagarcía de Arousa  1982

Doutor en Psicoloxía Social pola Universidade de Santiago de Compostela, onde é investigador nas áreas de Comportamento Social, Psicoloxía do Rendemento e do Deporte e en Investigación Educativa. Foi profesor de Psicoloxía Social na Universidade Lusófona do Porto entre 2010 e 2012, e na actualidade desemprega labor de revisión e asesoría de investigación como visitante na Universidade Pontificia de Ecuador.

Afiliado ás Xuventudes Socialistas aos 17 anos, a continuación ao PSdeG-PSOE e a UXT, militante activo nas mobilizacións contra a catástrofe do Prestige ou contra a LOU. Actualmente é secretario de organización da Agrupación de Vilagarcía de Arousa e foi director da campaña electoral municipal en Vilagarcía de Arousa.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de JulioTorrado Quintela
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Pleno do Parlamento

 • Deputado na reunión do martes, 09 de maio de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 10 de maio de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do martes, 23 de maio de 2017, ás 10:00
 • Deputado na reunión do mércores, 24 de maio de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

 • Vogal na reunión do xoves, 27 de abril de 2017, ás 16:05
 • Vogal na reunión do xoves, 04 de maio de 2017, ás 16:00
 • Vogal na reunión do xoves, 11 de maio de 2017, ás 16:00
 • Vogal na reunión do xoves, 18 de maio de 2017, ás 16:00

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Asistencia na reunión do venres, 12 de maio de 2017, ás 10:35

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

 • Vogal na reunión do venres, 28 de abril de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do xoves, 11 de maio de 2017, ás 10:40

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408