Julio Torrado Quintela
Vilagarcía de Arousa  1982

Doutor en Psicoloxía Social pola Universidade de Santiago de Compostela, onde é investigador nas áreas de Comportamento Social, Psicoloxía do Rendemento e do Deporte e en Investigación Educativa. Foi profesor de Psicoloxía Social na Universidade Lusófona do Porto entre 2010 e 2012, e na actualidade desemprega labor de revisión e asesoría de investigación como visitante na Universidade Pontificia de Ecuador.

Afiliado ás Xuventudes Socialistas aos 17 anos, a continuación ao PSdeG-PSOE e a UXT, militante activo nas mobilizacións contra a catástrofe do Prestige ou contra a LOU. Actualmente é secretario de organización da Agrupación de Vilagarcía de Arousa e foi director da campaña electoral municipal en Vilagarcía de Arousa.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de JulioTorrado Quintela
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 05 de abril de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

  • Vogal na reunión do martes, 11 de abril de 2017, ás 10:35

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

  • Vogal na reunión do mércores, 12 de abril de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408