Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
A Coruña  1966

Actualmente vive en Cerceda.

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela.

Na súa traxectoria profesional desenvolveu traballos como consultora, asesora laboral, fiscal e contable e asesora na Administración local.

No eido político foi concelleira de Servizos Sociais, Promoción Económica, Cultura, Educación, Emprego e Recadación no Concello de Cerceda. Entre 2005 e 2009 foi directora xeral de Administración Local da Xunta de Galicia. Deputada provincial na Deputación da Coruña entre 2001 e 2005.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de Matilde BegoñaRodríguez Rumbo
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

  • Vogal na reunión do venres, 07 de abril de 2017, ás 10:30
  • Vogal na reunión do martes, 18 de abril de 2017, ás 16:00

Pleno do Parlamento

  • Deputada na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputada na reunión do mércores, 05 de abril de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

  • Asistencia na reunión do xoves, 20 de abril de 2017, ás 16:00

Mesa da Comisión permanente para as Relacións co Consello de Contas

  • Secretaria na reunión do luns, 03 de abril de 2017, ás 10:00

Ponencia informes de fiscalización sector público de Galicia memoria 2015

  • Titular G.P. dos Socialistas de Galicia na reunión do xoves, 20 de abril de 2017, ás 13:30

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408