Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
A Coruña  1966

Actualmente vive en Cerceda.

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela.

Na súa traxectoria profesional desenvolveu traballos como consultora, asesora laboral, fiscal e contable e asesora na Administración local.

No eido político foi concelleira de Servizos Sociais, Promoción Económica, Cultura, Educación, Emprego e Recadación no Concello de Cerceda. Entre 2005 e 2009 foi directora xeral de Administración Local da Xunta de Galicia. Deputada provincial na Deputación da Coruña entre 2001 e 2005.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de Matilde BegoñaRodríguez Rumbo
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

  • Vogal na reunión do venres, 24 de febreiro de 2017, ás 10:35

Pleno do Parlamento

  • Deputada na reunión do luns, 06 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputada na reunión do martes, 07 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputada na reunión do mércores, 08 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputada na reunión do martes, 21 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputada na reunión do mércores, 22 de febreiro de 2017, ás 10:00

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

  • Secretaria na reunión do xoves, 23 de febreiro de 2017, ás 16:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408