Gonzalo Trenor López
Ribadeo  1977

Licenciado en Dirección e Administración de Empresas pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi director do Plan de Desenvolvemento Integral das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

Foi coordinador da Área de Saúde, Calidade de Vida e Medio Ambiente do Consello da Xuventude de Galicia. Vicesecretario do PP da Coruña. Foi deputado na IX lexislatura, desempeñando o cargo de voceiro de Medio Ambiente e de Asuntos Exteriores e Cooperación do Grupo Popular.

Accede ao Parlamento na X lexislatura en febreiro de 2017.


Contacto:
Partido Popular
Foto de GonzaloTrenor López
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

  • Vogal na reunión do mércores, 15 de febreiro de 2017, ás 10:30

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

  • Vogal na reunión do venres, 24 de febreiro de 2017, ás 10:35
  • Secretario na reunión do venres, 24 de febreiro de 2017, ás 10:35

Mesa da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

  • Secretario na reunión do luns, 27 de febreiro de 2017, ás 10:15

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do luns, 06 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 07 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 08 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 21 de febreiro de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 22 de febreiro de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

  • Asistencia na reunión do xoves, 23 de febreiro de 2017, ás 10:35

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408