Gonzalo Trenor López
Ribadeo  1977

Licenciado en Dirección e Administración de Empresas pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi director do Plan de Desenvolvemento Integral das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

Foi coordinador da Área de Saúde, Calidade de Vida e Medio Ambiente do Consello da Xuventude de Galicia. Vicesecretario do PP da Coruña. Foi deputado na IX lexislatura, desempeñando o cargo de voceiro de Medio Ambiente e de Asuntos Exteriores e Cooperación do Grupo Popular.

Accede ao Parlamento en febreiro de 2017 . Na X Lexislatura é voceiro da área de Medio Ambiente do GPP.


Contacto:
Partido Popular
Foto de GonzaloTrenor López
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

  • Vogal na reunión do martes, 02 de maio de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do martes, 16 de maio de 2017, ás 16:00

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

  • Secretario na reunión do mércores, 03 de maio de 2017, ás 10:35
  • Secretario na reunión do venres, 19 de maio de 2017, ás 10:37

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do martes, 09 de maio de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 10 de maio de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 23 de maio de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 24 de maio de 2017, ás 10:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408