Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 20 de novembro de 2017

 
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 20 de novembro de 2017, ás 10:00 hs., no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 14 de novembro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1.-  Debate de totalidade do Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 (doc. núm. 19214, 10/PL-000007)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 197, do 20.10.2017
   Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 210, do 14.11.2017
 
Punto 2.- Debate de totalidade do Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (doc. núm. 19215, 10/PL-000008)
 
   Publicación da iniciativa, BOPG nº 197, do 20.10.2017

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2017
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 
 

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Erro ó carga-la páxina. Error en el servidor remoto: (404) No se encontró.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408