Acordos da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 10 de novembro de 2017

A Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 10 de novembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
- 15754 (10/PNC-001354)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun marco regulador para os convenios e protocolos de colaboración intermunicipais de axuda mutua en materia de Policía Local, así como para favorecer as posibles asociacións de concellos para o desempeño mancomunado do servizo de protección civil
BOPG n.º 174, do 13.09.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a establecer, en cooperación coa Fegamp, un marco que regule os convenios e protocolos de colaboración intermunicipais de axuda mutua en materia de policía local e favorecer as posibles asociacións de Concellos para o desempeño mancomunado do servizo de protección civil”.
 
- 19285 (10/PNC-001554)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a inclusión da perspectiva do coidado, benestar e protección dos animais nos protocolos de actuación ante emerxencias
BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
Sométese a votación separada por alíneas:
 
Alíneas 1 e 2: resultan aprobadas pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
Alínea 3: resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1.  Sensibilizar mediante actividades de formación e divulgación, a necesidade da protección e benestar dos animais, diante de situacións de emerxencia que lles poidan afectar de xeito grave, a través do Comité Consultivo para a Protección Animal, previsto na Lei 4/2017, do 3 outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, que inclúen aos animais domésticos e aos animais silvestres en cautividade.
 
2. Avaliar a inclusión de protocolos de actuación ao respecto da protección dos animais ante posibles emerxencias, dentro dos temas a tratar polo Grupo de Traballo Autonómico polas Emerxencias, creado pola Comisión Galega de Protección Civil”.

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Axenda

Na axenda atopará as ordes do día e a documentación das sesións desta Cámara, tamén poderá consultar o arquivo multimedia das sesións xa celebradas.

Calendario

MARTES 21
novembro de 2017
lunsmarmérxovvensábdom
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
<< outubro| decembro >>

Información das Sesións

Lista de sesións do día 21/11/2017


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408