Acordos da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 8 de setembro de 2017

A Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 8 de setembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 9066 (10/PNC-000951)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co modelo de financiamento das entidades locais, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central para permitir o investimento polos concellos do seu superávit na liquidación orzamentaria
BOPG n.º 117, do 24.05.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
 
1. Realizar un estudo pormenorizado, no seo da Subcomisión Permanente de Réxime Económico e Financeiro, sobre as axudas que a Xunta de Galicia destina aos concellos, e que a vista do resultado do mesmo se determinen as axudas que poden ser integradas no Fondo de Cooperación Local.
 
2. No eido da normativa de transparencia, estudar a mellora dos mecanismos que permitan a visualización das axudas recibidas polas entidades locais de Galicia.
 
3. Revisar os mecanismos que permitan a axilización e simplificación dos trámites a realizar por parte das entidades locais e estudar a posibilidade de prever nas subvencións destinadas ás entidades locais a realización de pagamentos anticipados, nos supostos e cas limitacións impostas pola normativa de subvencións.
 
4. A que inste ao Goberno de España a levar a cabo as modificacións lexislativas oportunas para permitir aos concellos o emprego do superávit, dentro dos límites marcados pola normativa europea de estabilidade orzamentaria."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 8676 (10/PNC-000916)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implantación da figura do enriquecemento inxusto ou ilegal no Código penal, co fin de avanzar na loita contra a corrupción
BOPG n.º 112, do 10.05.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado a tipificación dun novo delito de enriquecemento ilícito, conforme aos principios constitucionais."
 

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Axenda

Na axenda atopará as ordes do día e a documentación das sesións desta Cámara, tamén poderá consultar o arquivo multimedia das sesións xa celebradas.

Calendario

MÉRCORES 22
novembro de 2017
lunsmarmérxovvensábdom
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
<< outubro| decembro >>

Información das Sesións

Lista de sesións do día 22/11/2017


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408