Declaración institucional sobre o cumprimento da sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo sobre o Sáhara Occidental

 
O pasado 21 de decembro de 2016, o Tribunal de Xustiza Europeo emitiu sentenza no sentido de que o Sáhara Occidental non forma parte do Reino de Marrocos, o que significa que ningún acordo comercial entre a Unión Europea e Marrocos é aplicable no Sáhara Occidental e que non se pode establecer ningunha actividade comercial, nin exportar os recursos naturais do Sáhara Occidental sen o consentimento do pobo saharauí.
 
Esta sentenza é de obrigado cumprimento por parte das autoridades europeas e estatais, e é tamén un deber, ademais de a respectar, dala a coñecer á cidadanía para a súa correcta aplicación. Así mesmo, segundo a resolución 2285 do Consello de Seguridade da ONU de abril de 2016, o logro dunha solución política e a mellora da cooperación entre os Estado do Magreb contribuirán á estabilidade e á seguridade da rexión.
 
Como xa se lembrou en anteriores ocasións, o 26 de febreiro de 1976 España puxo fin á súa presenza no territorio do Sáhara Occidental, deixando inconcluso o proceso de descolonización que xa estaba en curso no marco da ONU e afirmando que o Estado español ten unha responsabilidade histórica, xurídica e moral co pobo saharauí.
 
Por todo o anterior, o Parlamento de Galicia:
1. Chama a que se respecte e se cumpra a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 12 de decembro de 2016, onde se establece que os acordos de asociación e liberalización entre Marrocos e a Unión Europea non son de aplicación ao territorio do Sáhara Occidental.
 
2. Expresa a súa preocupación sobre a explotación dos recursos naturais do Sáhara Occidental, incluíndo por parte de compañías europeas, en contradición co dereito internacional e europeo; insiste en lembrar a ilegalidade de calquera actividade comercial co Sáhara Occidental sen o consentimento do pobo saharauí.
 
3. Fai un chamamento a compañías europeas, españolas e galegas para que actúen de conformidade co dereito internacional e europeo, de xeito que cesen as actividades que poidan favorecer a perpetuación da ocupación marroquí do Sáhara Occidental e a explotación dos seus recursos naturais e urxe a todas as autoridades a implantar a lexislación vixente, con base na recente sentenza do TXUE.
 
4. Súmase á corrente de solidariedade coa que a sociedade galega leva anos exixindo unha solución política xusta, duradeira e mutuamente aceptable a través dun referendo de autodeterminación que poña fin ao conflito do Sáhara Occidental.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2016
 
 
 
 

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Erro ó carga-la páxina. Error en el servidor remoto: (404) No se encontró.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408