Declaración institucional do Parlamento de Galicia con motivo do 25 de novembro, Día internacional da eliminación da violencia contra a muller

 
O Parlamento de Galicia, con motivo do Día internacional para a eliminación da violencia de xénero que se conmemora o día 25 de novembro, quere amosar o seu firme compromiso coa erradicación de calquera tipo de discriminación que permita que esta violencia persista na nosa sociedade.
 
A violencia machista debe converterse nun asunto de Estado, polo que previr e poñer fin á violencia exercida contra as mulleres é un obxectivo prioritario e irrenunciable, de profundo calado social.
 
Se queremos acabar ca violencia machista debemos evitar os pasos que se inician baixo as referencias dunha cultura machista, especialmente entre a poboación máis moza. O  respecto, a liberdade e a igualdade son piares básicos que deben impregnar a nosa sociedade e, asemade, o noso marco normativo.
 
A Lei orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e a Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, obtiveron no seu día o consenso xeral de todas as forzas políticas.
 
Estas leis marcaron un antes e un despois na concepción do que é violencia machista, xa que ambas recoñecen que estamos ante o símbolo máis brutal da desigualdade existente na sociedade. Así as cousas, debemos avanzar cara a un marco lexislativo que recoñeza a violencia exercida contra as mulleres alén das relacións de parella visibilizando agresións normalizadas e naturalizadas socialmente.
 
Todas as medidas son insuficientes mentres unha muller viva baixo o medo e a falta de liberdade que iso supón e calquera balance será negativo mentres haxa unha soa muller asasinada por esta causa.
 
A actual situación de emerxencia que vivimos na nosa sociedade coa lacra da violencia machista precisa do firme compromiso de todos e todas, avanzando conxuntamente na mellora das estratexias a seguir. Poñeremos todos os medios na nosa man para mellorar a atención ás vítimas, dende a protección, a achega de alternativas e o acompañamento nas situacións de transición emancipadora.
 
Este ano 2016, o Parlamento galego aprobou a Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificándose, entre outros aspectos, o artigo 39 da lei, de xeito que a axuda periódica para as vítimas da violencia de xénero se configure como un procedemento cun prazo de solicitude aberto durante todo o ano.
 
Temos que seguir avanzando na completa erradicación da violencia que se exerce contra as mulleres a través da articulación de máis medidas, máis recursos e máis coordinación.
 
Manteñamos o espírito de unidade e de consenso e avancemos, xuntos e xuntas, da man de toda a sociedade, cara a un gran pacto que nos una para acabar coa violencia machista.
 

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2016.
 

Imaxes Relacionadas

Outras novas


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.

Erro ó carga-la páxina. Error en el servidor remoto: (404) No se encontró.

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408