saltar ao contido

Expediente: 11/PL-000016

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia

Número de rexistro de entrada: 11042313

Data de creación: 06/10/2022

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
06/10/2022 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11042313
06/10/2022 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 11042313
06/10/2022 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 11042313
11/10/2022 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
11/10/2022 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
11/10/2022 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11011584
11/10/2022 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 11011585
13/10/2022 Publicación da iniciativa BOPG Número: 394
24/10/2022 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 11043053
25/10/2022 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
25/10/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11011812
25/10/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11011812
26/10/2022 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 401
31/10/2022 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11043240
31/10/2022 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11043242
31/10/2022 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11011871
02/11/2022 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 11043258
02/11/2022 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
02/11/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11011874
02/11/2022 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 403
03/11/2022 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 11043296
07/11/2022 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
08/11/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11011958
08/11/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11011958
08/11/2022 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
09/11/2022 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 11043511
09/11/2022 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 407
10/11/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11011989
10/11/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11011989
10/11/2022 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 11011992
11/11/2022 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 11043643
11/11/2022 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 408
11/11/2022 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 408
15/11/2022 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/11/2022 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
15/11/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11012123
15/11/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11012123
16/11/2022 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 410
18/11/2022 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11044036
18/11/2022 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11044038
18/11/2022 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11012196
21/11/2022 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/11/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11012216
21/11/2022 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
21/11/2022 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 11044078
22/11/2022 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11044206
22/11/2022 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 412
23/11/2022 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11044212
23/11/2022 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11044218
24/11/2022 Designación da Ponencia Comisión
25/11/2022 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 11012330
25/11/2022 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 11044354
25/11/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11012336
28/11/2022 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 415
01/12/2022 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
12/06/2023 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11015595
13/06/2023 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 505
15/06/2023 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
15/06/2023 Recordatorio: GG.PP: Mantemento de emendas e votos particulares Rexistro de saída: 11015641
15/06/2023 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 11054489
15/06/2023 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 11054490
15/06/2023 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 11054492
19/06/2023 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11015664
19/06/2023 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11015665
19/06/2023 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 509
20/06/2023 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
20/06/2023 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
27/06/2023 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
30/06/2023 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 11015902
30/06/2023 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 11015903
30/06/2023 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11015904
30/06/2023 Certificación Rexistro de saída: 11015905
30/06/2023 Publicación da lei BOPG Número: 516
05/07/2023 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11015969
05/07/2023 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 11015985
05/07/2023 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 518
saltar ao pe de páxina