saltar ao contido

Expediente: 11/PL-000014

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de áreas empresariais de Galicia

Número de rexistro de entrada: 11035140

Data de creación: 20/05/2022

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/05/2022 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11035140
20/05/2022 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 11035140
20/05/2022 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 11035140
23/05/2022 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
24/05/2022 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11009436
24/05/2022 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11009437
25/05/2022 Publicación da iniciativa BOPG Número: 323
02/06/2022 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 11035567
02/06/2022 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 11035581
02/06/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11009602
02/06/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11009602
06/06/2022 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 327
07/06/2022 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
07/06/2022 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
11/06/2022 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11035877
13/06/2022 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11009719
13/06/2022 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 11035888
13/06/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11009726
13/06/2022 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
13/06/2022 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/06/2022 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11009732
14/06/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11009740
14/06/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11009740
14/06/2022 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 331
15/06/2022 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/06/2022 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 11036060
16/06/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11009778
16/06/2022 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 333
20/06/2022 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 11036212
21/06/2022 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
21/06/2022 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/06/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11009826
21/06/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11009826
22/06/2022 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 334
27/06/2022 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 11036414
27/06/2022 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
28/06/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11009915
28/06/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11009915
28/06/2022 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 337
28/06/2022 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
30/06/2022 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 11009958
30/06/2022 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11036591
30/06/2022 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11036596
30/06/2022 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11036603
30/06/2022 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11009990
01/07/2022 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 340
04/07/2022 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
05/07/2022 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 11036704
05/07/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11010041
05/07/2022 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11036706
06/07/2022 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11036732
06/07/2022 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11036749
08/07/2022 Designación da Ponencia Comisión
08/07/2022 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 11036819
08/07/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11010110
11/07/2022 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
12/07/2022 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 344
19/07/2022 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/08/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11010494
12/08/2022 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 360
07/09/2022 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
07/09/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11010912
07/09/2022 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 11040496
07/09/2022 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 11040497
07/09/2022 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 11040519
14/09/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11011053
14/09/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11011054
16/09/2022 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 381
16/09/2022 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 381
16/09/2022 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 381
27/09/2022 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
10/10/2022 Certificación Rexistro de saída: 11011549
10/10/2022 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 11011551
10/10/2022 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 11011550
10/10/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11011552
saltar ao pe de páxina