saltar ao contido

Expediente: 10/PPLC-000002

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10003669

Data de creación: 18/01/2017

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia
  • Grupo Parlamentario de En Marea
  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
  • Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado c/modificac

Expedientes relacionados:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
18/01/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10003669
23/01/2017 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
25/01/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10001126
25/01/2017 Notificación á Consellería da Presidencia Rexistro de saída: 10001127
25/01/2017 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
26/01/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 53
20/02/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10005398
07/03/2017 Debate de toma en consideración Pleno do Parlamento
09/03/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10001866
10/03/2017 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 81
14/03/2017 Asignación a Comisión e apertura prazo emendas parciais Mesa do Parlamento
14/03/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10001900
15/03/2017 Publicación da asignación á Comisión e apertura do prazo de emendas BOPG Número: 83
10/04/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10007807
11/04/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10007853
12/04/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10007939
18/04/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
19/04/2017 Designación da Ponencia Comisión
20/04/2017 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 10008112
20/04/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10002381
20/04/2017 Notificación director xeral Rexistro de saída: 10002381
20/04/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10002381
21/04/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10002396
21/04/2017 Publicación do informe de ponencia BOPG Número: 102
24/04/2017 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
24/04/2017 Publicacion da designación da ponencia BOPG Número: 103
02/05/2017 Aprobación do ditame pola Comisión Comisión
02/05/2017 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 10008508
02/05/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10002516
02/05/2017 Coñecemento do ditame da Comisión Mesa do Parlamento
03/05/2017 Publicación do ditame da comisión BOPG Número: 109
09/05/2017 Proposta do deputado para a defensa no Congreso Rexistro de entrada: 10008803
09/05/2017 Aprobación do ditame no Pleno Pleno do Parlamento
09/05/2017 Designación de deputados para a defensa ante o Congreso Pleno do Parlamento
09/05/2017 Certificación Rexistro de saída: 10002600
09/05/2017 Notificación director xeral Rexistro de saída: 10002603
09/05/2017 Certificación Rexistro de saída: 10002605
09/05/2017 Notificación ás Cortes Xerais Rexistro de saída: 10002601
09/05/2017 Notificación á Presidencia da Xunta Rexistro de saída: 10002602
10/05/2017 Publicación do texto a presentar perante o Congreso BOPG Número: 111
26/05/2017 Admisión a trámite polas Cortes Rexistro de entrada: 10009551
14/09/2017 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 10016538
14/09/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004506
19/09/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
19/09/2017 Solicitude de interposición de recurso Rexistro de entrada: 10016856
22/09/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004754
25/09/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004802
18/09/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10010996
19/09/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10011080
saltar ao pe de páxina