saltar ao contido

Expediente: 10/PNC-002692

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización das modificacións necesarias na lexislación estatal para garantir a corresponsabilidade parental e as relacións familiares dos fillos con ambos proxenitores nos casos de cesamento da convivencia

Número de rexistro de entrada: 10032913

Data de creación: 28/06/2018

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado S/modificac

Propoñentes:

  • Paula Prado del Río
  • María Ángeles García Míguez
  • María Isabel Novo Fariña
  • César Manuel Fernández Gil
  • Aurelio Alfonso Núñez Centeno
  • José Alberto Pazos Couñago
  • María Julia Rodríguez Barreira
  • Jacobo Moreira Ferro

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/06/2018 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10032913
03/07/2018 Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación Mesa do Parlamento
04/07/2018 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 10010019
04/07/2018 Publicación da iniciativa BOPG Número: 331
04/09/2018 Emendas dos Grupos Parlamentarios Rexistro de entrada: 10035909
05/09/2018 Aprobación sen modificacións Comisión
05/09/2018 Oficio execución comisión Rexistro de saída: 10010697
06/09/2018 Publicación do acordo BOPG Número: 353
saltar ao pe de páxina