saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000020

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Número de rexistro de entrada: 10057866

Data de creación: 19/10/2019

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/10/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10057866
19/10/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10057866
19/10/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10057866
19/10/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/10/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
19/10/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10017515
19/10/2019 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10017516
19/10/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 550
31/10/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10058346
05/11/2019 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017709
05/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017709
06/11/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 557
06/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017733
06/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017733
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058556
07/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017738
07/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017738
07/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017745
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058681
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058642
07/11/2019 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 558
11/11/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10058739
11/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017758
12/11/2019 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10058760
12/11/2019 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10017763
12/11/2019 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10017764
12/11/2019 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10017765
12/11/2019 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
12/11/2019 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 559
12/11/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 559
12/11/2019 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10058759
12/11/2019 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10058758
15/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058898
15/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058911
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058913
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058917
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058928
16/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017829
18/11/2019 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
19/11/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10017857
19/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017865
19/11/2019 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 564
22/11/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10059300
22/11/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10059309
22/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017918
22/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017918
22/11/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10059316
25/11/2019 Designación da Ponencia Comisión
25/11/2019 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 567
26/11/2019 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 568
26/11/2019 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/11/2019 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
26/11/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10059407
27/11/2019 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 10059444
27/11/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10059446
02/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017990
03/12/2019 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 571
03/12/2019 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10018032
10/12/2019 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/12/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10018152
10/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018153
11/12/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10059925
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059922
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059923
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059924
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059936
11/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018155
12/12/2019 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2019 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
12/12/2019 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 575
12/12/2019 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 575
17/12/2019 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
20/12/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10018408
20/12/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10018409
20/12/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10018410
20/12/2019 Certificación Rexistro de saída: 10018411
20/12/2019 Publicación da lei BOPG Número: 580
05/02/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018960
05/02/2020 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10018961
05/02/2020 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 603
saltar ao pe de páxina