saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000019

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

Número de rexistro de entrada: 10057865

Data de creación: 19/10/2019

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/10/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10057865
19/10/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10057865
19/10/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10057865
19/10/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/10/2019 Asignación á Comisión Proxecto de lei de Orzamentos Mesa do Parlamento
19/10/2019 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10057867
19/10/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10017513
19/10/2019 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10017514
19/10/2019 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10057868
19/10/2019 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 10057864
19/10/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 550
21/10/2019 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10057869
21/10/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017521
21/10/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017521
21/10/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10057880
21/10/2019 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10017525
21/10/2019 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10017530
21/10/2019 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10017531
21/10/2019 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10017532
21/10/2019 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10017533
21/10/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017540
21/10/2019 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10017540
21/10/2019 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
21/10/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
22/10/2019 Notificación ao Consello da Cultura Galega Rexistro de saída: 10017547
22/10/2019 Notificación ao Consello de Contas Rexistro de saída: 10017544
22/10/2019 Notificación ao Consello Consultivo Rexistro de saída: 10017545
22/10/2019 Notificación ao Consello Económico e Social Rexistro de saída: 10017546
24/10/2019 Sesións informativas Comisión
24/10/2019 Sesións informativas Comisión
24/10/2019 Sesións informativas Comisión
25/10/2019 Sesións informativas Comisión
25/10/2019 Sesións informativas Comisión
25/10/2019 Sesións informativas Comisión
28/10/2019 Sesións informativas Comisión
28/10/2019 Sesións informativas Comisión
28/10/2019 Sesións informativas Comisión
29/10/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10058182
29/10/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017632
29/10/2019 Sesións informativas Comisión
29/10/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10058212
29/10/2019 Envío de informe Rexistro de saída: 10017647
29/10/2019 Sesións informativas Comisión
29/10/2019 Sesións informativas Comisión
30/10/2019 Sesións informativas Comisión
30/10/2019 Sesións informativas Comisión
30/10/2019 Sesións informativas Comisión
30/10/2019 Sesións informativas Comisión
30/10/2019 Sesións informativas Comisión
31/10/2019 Sesións informativas Comisión
31/10/2019 Non celebrada Comisión
31/10/2019 Sesións informativas Comisión
31/10/2019 Sesións informativas Comisión
04/11/2019 Sesións informativas Comisión
04/11/2019 Sesións informativas Comisión
04/11/2019 Sesións informativas Comisión
04/11/2019 Sesións informativas Comisión
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058557
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058558
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058559
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058560
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058561
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058562
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058563
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058564
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058565
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058566
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058567
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058569
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058570
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058571
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058583
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058584
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058585
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058586
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058587
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058588
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058589
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058590
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058591
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058592
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058593
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058594
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058595
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058596
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058597
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058598
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058600
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058602
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058604
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058605
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058606
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058607
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058608
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058609
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058610
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058611
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058612
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058613
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058614
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058615
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058616
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058617
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058618
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058619
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058620
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058621
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058622
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058623
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058624
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058625
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058626
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058627
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058628
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058629
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058630
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058632
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058633
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058634
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058636
07/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017747
07/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017746
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058687
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058687
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058688
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058637
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058686
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058638
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058680
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058679
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058639
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058678
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058677
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058676
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058641
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058675
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058668
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058643
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058644
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058665
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058645
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058646
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058647
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058652
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058660
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058659
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058654
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058658
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058655
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058656
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058657
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058666
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058661
08/11/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10058694
08/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017750
08/11/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10058711
08/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017754
09/11/2019 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10058714
11/11/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10058733
11/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017757
11/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017757
12/11/2019 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
12/11/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 559
15/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058899
15/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058910
15/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058912
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058914
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058915
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058916
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058918
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058919
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058921
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058922
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058923
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058924
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058926
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058927
16/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017828
18/11/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10058935
18/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017834
18/11/2019 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
19/11/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10058996
19/11/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10017856
19/11/2019 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 564
22/11/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10059298
22/11/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10059311
22/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017917
22/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017917
22/11/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10059312
25/11/2019 Designación da Ponencia Comisión
25/11/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10059340
25/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017925
25/11/2019 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 567
26/11/2019 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 568
26/11/2019 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/11/2019 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
02/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017989
03/12/2019 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 571
05/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
05/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
05/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
05/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
05/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2019 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10059903
10/12/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10018151
10/12/2019 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059912
10/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059913
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059915
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059935
11/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018156
11/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018157
12/12/2019 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2019 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
12/12/2019 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 575
12/12/2019 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 575
17/12/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10060131
17/12/2019 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
20/12/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10018404
20/12/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10018403
20/12/2019 Certificación Rexistro de saída: 10018405
20/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018402
20/12/2019 Publicación da lei BOPG Número: 580
saltar ao pe de páxina