saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000017

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario

Número de rexistro de entrada: 10052558

Data de creación: 12/07/2019

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
12/07/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10052558
12/07/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10052558
12/07/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10052558
17/07/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
18/07/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10016185
18/07/2019 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10016186
18/07/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 507
03/09/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016493
04/09/2019 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 524
12/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10055543
17/09/2019 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016875
17/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016875
18/09/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10055977
18/09/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10055978
18/09/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10055997
18/09/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10016939
18/09/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 533
20/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10056153
23/09/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10056213
23/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017044
23/09/2019 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/09/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 536
26/09/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
26/09/2019 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
26/09/2019 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017113
26/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017113
27/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10056518
27/09/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 538
30/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017176
30/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017176
30/09/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 539
01/10/2019 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
01/10/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10056783
01/10/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017213
01/10/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017213
02/10/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 540
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057027
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057034
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057036
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057045
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057025
07/10/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017290
07/10/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
08/10/2019 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
09/10/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10057334
09/10/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017360
10/10/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10057400
10/10/2019 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 545
11/10/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10017387
11/10/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10057433
11/10/2019 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 546
15/10/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
15/10/2019 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/10/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10057737
17/10/2019 Designación da Ponencia Comisión
18/10/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017507
18/10/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10057860
18/10/2019 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 549
21/10/2019 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
15/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017816
15/11/2019 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 562
21/11/2019 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
21/11/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10059175
21/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017901
21/11/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059213
21/11/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059224
22/11/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059275
22/11/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059284
25/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017931
25/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017932
26/11/2019 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 568
26/11/2019 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 568
26/11/2019 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
26/11/2019 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
03/12/2019 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
09/12/2019 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10018109
09/12/2019 Publicación da lei BOPG Número: 574
09/12/2019 Certificación Rexistro de saída: 10018119
09/12/2019 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10018120
09/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018121
saltar ao pe de páxina