saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000016

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do patrimonio natural de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10049936

Data de creación: 15/05/2019

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
15/05/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10049936
15/05/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10049936
15/05/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10049936
21/05/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
21/05/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
21/05/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10015468
21/05/2019 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10015469
22/05/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 479
06/06/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10050825
06/06/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015619
06/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015619
10/06/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10051098
10/06/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10015667
10/06/2019 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
10/06/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 485
12/06/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10051396
12/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015710
13/06/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10051455
13/06/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015722
13/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015722
14/06/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 487
14/06/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 487
18/06/2019 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
20/06/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10051730
20/06/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015822
20/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015822
21/06/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 491
24/06/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10051818
24/06/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
24/06/2019 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
25/06/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015889
25/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015889
25/06/2019 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
26/06/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 493
27/06/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10052007
27/06/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10052015
27/06/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10052020
27/06/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10052040
27/06/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10015934
28/06/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10015942
28/06/2019 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 494
02/07/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015993
02/07/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10052135
02/07/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10052144
02/07/2019 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 496
03/07/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10052197
05/07/2019 Designación da Ponencia Comisión
05/07/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10052291
08/07/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016066
08/07/2019 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 500
08/07/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
08/07/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
08/07/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
08/07/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
10/07/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10052416
10/07/2019 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 10016111
10/07/2019 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/07/2019 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/07/2019 Envío de informe Rexistro de saída: 10016177
16/07/2019 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 505
17/07/2019 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
19/07/2019 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
19/07/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016218
22/07/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10052839
22/07/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10052815
22/07/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10052816
22/07/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10052820
22/07/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10052838
23/07/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016237
23/07/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016238
23/07/2019 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 510
23/07/2019 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 510
26/07/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
30/07/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10053042
31/07/2019 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
01/08/2019 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10016303
01/08/2019 Certificación Rexistro de saída: 10016304
01/08/2019 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10016305
01/08/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016306
01/08/2019 Publicación da lei BOPG Número: 515
saltar ao pe de páxina