saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000015

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei polo que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019

Número de rexistro de entrada: 10049436

Data de creación: 26/04/2019

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Lectura única

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
26/04/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10049436
26/04/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10049436
26/04/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10049436
29/04/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015250
29/04/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 469
29/04/2019 Admisión a trámite e traslado XP para audiencia proced. lectura única Mesa do Parlamento
30/04/2019 Lectura única:Aceptación do procedemento pola Mesa Mesa do Parlamento
30/04/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10015256
30/04/2019 Publicación da aprobación polo Pleno do procedemento de lectura única BOPG Número: 470
03/05/2019 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 10049574
06/05/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10049600
06/05/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10049613
06/05/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015316
06/05/2019 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10015317
06/05/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015317
06/05/2019 Non admisión da reconsideración Mesa do Parlamento
06/05/2019 Cualificación de emendas pola Mesa do Parlamento Mesa do Parlamento
07/05/2019 Lectura única:Debate de lectura única ante o Pleno Pleno do Parlamento
07/05/2019 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10015332
07/05/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015333
07/05/2019 Certificación Rexistro de saída: 10015334
07/05/2019 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10015335
07/05/2019 Publicación da lei BOPG Número: 474
15/05/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10049937
saltar ao pe de páxina