saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000012

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10044223

Data de creación: 21/01/2019

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
21/01/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10044223
21/01/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10044223
21/01/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10044223
22/01/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
22/01/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
22/01/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10013429
22/01/2019 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10013430
23/01/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 417
04/02/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10045319
05/02/2019 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/02/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10013752
05/02/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10013752
05/02/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 426
08/02/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10045825
09/02/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10013907
11/02/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
13/02/2019 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/02/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10046287
13/02/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10014007
14/02/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10046312
14/02/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 431
19/02/2019 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
19/02/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10014106
20/02/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10046524
20/02/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 434
20/02/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10014129
20/02/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10014129
21/02/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 435
25/02/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10046793
25/02/2019 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
25/02/2019 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/02/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10014249
26/02/2019 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
27/02/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 437
27/02/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10046940
27/02/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10047003
27/02/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10047006
27/02/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10047017
27/02/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10014307
28/02/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10014332
01/03/2019 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 439
01/03/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10047159
01/03/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10014352
04/03/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10047174
04/03/2019 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 440
04/03/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10047235
04/03/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10014381
05/03/2019 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/03/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
06/03/2019 Designación da Ponencia Comisión
07/03/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10014431
07/03/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10047416
07/03/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10047417
07/03/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10014435
08/03/2019 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 443
08/03/2019 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 443
11/03/2019 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
11/03/2019 Admisión da corrección de erros Mesa do Parlamento
12/03/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10047661
14/03/2019 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 10014552
16/03/2019 Invitación Rexistro de saída: 10014602
16/03/2019 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10014603
25/03/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10014720
25/03/2019 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 448
29/03/2019 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
29/03/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10014852
29/03/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10048350
01/04/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10048391
01/04/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10048395
01/04/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10048398
01/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10014874
01/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10014875
02/04/2019 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
02/04/2019 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
02/04/2019 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 454
02/04/2019 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 454
09/04/2019 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015112
15/04/2019 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10015113
15/04/2019 Certificación Rexistro de saída: 10015114
16/04/2019 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10015125
16/04/2019 Publicación da lei BOPG Número: 462
saltar ao pe de páxina