saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000010

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

Número de rexistro de entrada: 10039155

Data de creación: 19/10/2018

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/10/2018 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10039155
19/10/2018 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10039155
19/10/2018 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10039155
19/10/2018 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 10039157
19/10/2018 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10039169
19/10/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10011912
19/10/2018 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10011914
19/10/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10011917
19/10/2018 Publicación da iniciativa BOPG Número: 374
19/10/2018 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/10/2018 Asignación á Comisión Proxecto de lei de Orzamentos Mesa do Parlamento
20/10/2018 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10039190
22/10/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10011928
22/10/2018 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10039191
22/10/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10011929
22/10/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10011929
22/10/2018 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10011932
22/10/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10039233
22/10/2018 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10039260
22/10/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10011941
22/10/2018 Admisión da corrección de erros Mesa do Parlamento
22/10/2018 Aprobación do calendario de comparecencias Mesa do Parlamento
23/10/2018 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10011948
23/10/2018 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10011949
23/10/2018 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10011950
23/10/2018 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10011951
23/10/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10039276
23/10/2018 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10011966
23/10/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10011967
23/10/2018 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10011969
23/10/2018 Notificación ao Consello de Contas Rexistro de saída: 10011970
23/10/2018 Notificación ao Consello da Cultura Galega Rexistro de saída: 10011971
23/10/2018 Notificación ao Consello Consultivo Rexistro de saída: 10011972
23/10/2018 Notificación ao Consello Económico e Social Rexistro de saída: 10011973
23/10/2018 Notificación á comisión Rexistro de saída: 10011968
25/10/2018 Sesións informativas Comisión
25/10/2018 Sesións informativas Comisión
25/10/2018 Sesións informativas Comisión
26/10/2018 Sesións informativas Comisión
26/10/2018 Sesións informativas Comisión
26/10/2018 Sesións informativas Comisión
29/10/2018 Sesións informativas Comisión
29/10/2018 Sesións informativas Comisión
29/10/2018 Sesións informativas Comisión
29/10/2018 Sesións informativas Comisión
30/10/2018 Sesións informativas Comisión
30/10/2018 Sesións informativas Comisión
30/10/2018 Sesións informativas Comisión
30/10/2018 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
31/10/2018 Sesións informativas Comisión
31/10/2018 Sesións informativas Comisión
31/10/2018 Sesións informativas Comisión
31/10/2018 Sesións informativas Comisión
31/10/2018 Sesións informativas Comisión
02/11/2018 Comunicación Rexistro de entrada: 10039575
02/11/2018 Sesións informativas Comisión
02/11/2018 Sesións informativas Comisión
02/11/2018 Non celebrada Comisión
05/11/2018 Sesións informativas Comisión
05/11/2018 Sesións informativas Comisión
05/11/2018 Sesións informativas Comisión
05/11/2018 Sesións informativas Comisión
06/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039701
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039789
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039790
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039791
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039792
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039793
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039794
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039795
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039796
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039797
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039798
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039800
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039801
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039802
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039803
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039816
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039817
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039818
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039819
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039820
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039821
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039822
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039823
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039824
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039825
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039826
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039827
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039828
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039829
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039830
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039831
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039832
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039833
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039834
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039835
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039837
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039838
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039839
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039840
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039841
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039842
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039843
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039846
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039847
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039848
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039849
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039850
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039851
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039852
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039853
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039854
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039855
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039856
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039857
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039858
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039859
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039860
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039861
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039896
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039897
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039903
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039904
07/11/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10012154
12/11/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10040095
12/11/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012215
12/11/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012216
13/11/2018 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 382
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040401
16/11/2018 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10040410
16/11/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10012297
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040414
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040416
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040417
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040418
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040419
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040421
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040422
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040423
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040425
19/11/2018 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
20/11/2018 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10012341
20/11/2018 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10040596
21/11/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10012369
21/11/2018 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 386
23/11/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10040796
23/11/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012416
23/11/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012417
23/11/2018 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10040804
23/11/2018 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10040806
23/11/2018 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 388
26/11/2018 Designación da Ponencia Comisión
26/11/2018 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10040833
26/11/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012430
26/11/2018 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 389
27/11/2018 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
27/11/2018 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
28/11/2018 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 390
03/12/2018 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 392
04/12/2018 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 10041346
07/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
10/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2018 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
11/12/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10041651
11/12/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012649
11/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2018 Debate do ditame da Comisión Comisión
12/12/2018 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10041655
12/12/2018 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10041656
12/12/2018 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10041664
12/12/2018 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012675
12/12/2018 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 396
14/12/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012718
14/12/2018 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 398
18/12/2018 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
21/12/2018 Sen descrición Rexistro de saída: 10012844
21/12/2018 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10012845
21/12/2018 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10012846
21/12/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012847
21/12/2018 Publicación da lei BOPG Número: 403
31/01/2019 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 423
21/02/2019 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10014176
saltar ao pe de páxina