saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000008

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Número de rexistro de entrada: 10019215

Data de creación: 20/10/2017

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/10/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10019215
20/10/2017 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10019215
20/10/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10019215
20/10/2017 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
20/10/2017 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
20/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005471
20/10/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 197
20/10/2017 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 197
20/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005477
20/10/2017 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10005477
20/10/2017 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10005478
20/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005479
03/11/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10019709
06/11/2017 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
07/11/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005737
07/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005737
07/11/2017 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 206
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019935
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019960
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019962
08/11/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005768
13/11/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10020154
14/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005826
14/11/2017 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
15/11/2017 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 211
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020361
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020382
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020385
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020386
17/11/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005899
20/11/2017 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
22/11/2017 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10005953
23/11/2017 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 216
24/11/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10020684
24/11/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10020686
24/11/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10020707
24/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006023
25/11/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10020724
27/11/2017 Designación da Ponencia Comisión
27/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006028
27/11/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10020728
27/11/2017 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 217
28/11/2017 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
28/11/2017 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
28/11/2017 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 218
29/11/2017 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 10020927
29/11/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10006076
12/12/2017 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
12/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006265
12/12/2017 Comunicación Rexistro de entrada: 10021425
12/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021428
12/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021429
12/12/2017 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 225
12/12/2017 Recordatorio: GG.PP: Mantemento de emendas e votos particulares Rexistro de saída: 10006280
13/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021431
13/12/2017 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/12/2017 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/12/2017 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 10006296
13/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006297
14/12/2017 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 226
14/12/2017 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 226
19/12/2017 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 10006384
19/12/2017 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
21/12/2017 Publicación da lei BOPG Número: 231
22/12/2017 Certificación Rexistro de saída: 10006446
22/12/2017 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10006447
22/12/2017 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10006448
22/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006449
saltar ao pe de páxina