saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000007

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

Número de rexistro de entrada: 10019214

Data de creación: 20/10/2017

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/10/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10019214
20/10/2017 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10019214
20/10/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10019214
20/10/2017 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 10019216
20/10/2017 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
20/10/2017 Asignación á Comisión Proxecto de lei de Orzamentos Mesa do Parlamento
20/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005470
20/10/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 197
20/10/2017 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 197
20/10/2017 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10005475
20/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005474
20/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005476
20/10/2017 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10019220
23/10/2017 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10019258
23/10/2017 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10019259
23/10/2017 Notificación á Mesa do Parlamento Rexistro de saída: 10005488
23/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005488
23/10/2017 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 10005488
23/10/2017 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10005488
23/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005488
23/10/2017 Proposta do calendario de comparecencias Rexistro de entrada: 10019275
23/10/2017 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10005514
24/10/2017 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10005520
24/10/2017 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10005521
24/10/2017 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10005522
24/10/2017 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10005523
24/10/2017 Notificación ao Consello Consultivo Rexistro de saída: 10005524
24/10/2017 Notificación ao Consello da Cultura Galega Rexistro de saída: 10005526
24/10/2017 Notificación ao Consello de Contas Rexistro de saída: 10005533
24/10/2017 Notificación ao Consello Económico e Social Rexistro de saída: 10005525
25/10/2017 Comunicación Rexistro de entrada: 10019409
26/10/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10019410
26/10/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005571
26/10/2017 Sesións informativas Comisión
26/10/2017 Sesións informativas Comisión
26/10/2017 Sesións informativas Comisión
27/10/2017 Sesións informativas Comisión
30/10/2017 Sesións informativas Comisión
30/10/2017 Sesións informativas Comisión
30/10/2017 Sesións informativas Comisión
30/10/2017 Sesións informativas Comisión
30/10/2017 Sesións informativas Comisión
31/10/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
31/10/2017 Sesións informativas Comisión
31/10/2017 Sesións informativas Comisión
31/10/2017 Sesións informativas Comisión
31/10/2017 Comunicación Rexistro de entrada: 10019562
02/11/2017 Sesións informativas Comisión
02/11/2017 Comunicación Rexistro de entrada: 10019587
02/11/2017 Sesións informativas Comisión
02/11/2017 Sesións informativas Comisión
02/11/2017 Sesións informativas Comisión
02/11/2017 Comunicación Rexistro de entrada: 10019608
03/11/2017 Non celebrada Comisión
03/11/2017 Sesións informativas Comisión
03/11/2017 Non celebrada Comisión
06/11/2017 Sesións informativas Comisión
06/11/2017 Sesións informativas Comisión
06/11/2017 Sesións informativas Comisión
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019892
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019918
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019919
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019920
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019921
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019922
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019923
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019924
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019925
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019926
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019927
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019928
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019929
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019930
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019937
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019938
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019939
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019940
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019941
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019942
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019943
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019944
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019945
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019946
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019947
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019948
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019949
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019950
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019951
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019952
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019953
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019954
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019955
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019956
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019957
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019958
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019959
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019961
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019976
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019977
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019978
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019979
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019980
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019981
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019982
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019983
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019984
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019985
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019986
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019987
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019988
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019989
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019990
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019936
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019991
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019992
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019993
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019994
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019995
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019996
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019997
08/11/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005767
08/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020000
09/11/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10020004
09/11/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005772
10/11/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10020082
10/11/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005796
13/11/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10020152
14/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005825
14/11/2017 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
14/11/2017 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 210
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020362
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020375
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020376
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020377
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020378
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020379
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020380
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020381
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020383
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020384
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020387
17/11/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10020388
17/11/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005898
20/11/2017 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 10020398
20/11/2017 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
22/11/2017 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10005952
22/11/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10020529
22/11/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005954
22/11/2017 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 215
24/11/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10020685
24/11/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10020700
24/11/2017 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10006021
24/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006022
25/11/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10020723
27/11/2017 Designación da Ponencia Comisión
27/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006028
27/11/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10020728
27/11/2017 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 217
28/11/2017 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
28/11/2017 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
28/11/2017 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 218
01/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006128
04/12/2017 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 222
05/12/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10021145
05/12/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10006152
07/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
11/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
12/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
12/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
12/12/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
12/12/2017 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
12/12/2017 Recordatorio: GG.PP: Mantemento de emendas e votos particulares Rexistro de saída: 10006277
12/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021412
12/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021423
12/12/2017 Retirada do mantemento de emendas Rexistro de entrada: 10021426
12/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021427
12/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021430
12/12/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10021411
13/12/2017 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/12/2017 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
14/12/2017 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 226
14/12/2017 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 226
19/12/2017 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
21/12/2017 Publicación da lei BOPG Número: 231
22/12/2017 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10006444
22/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006445
22/12/2017 Certificación Rexistro de saída: 10006442
22/12/2017 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10006443
28/12/2017 Publicación da lei no DOG DOG Número: 245
09/02/2018 Publicación da lei no BOE BOE Número: 36
saltar ao pe de páxina