saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000002

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación

Número de rexistro de entrada: 10001969

Data de creación: 03/12/2016

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
03/12/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10001969
03/12/2016 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
03/12/2016 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/12/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 24
03/12/2016 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10001969
03/12/2016 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10001969
05/12/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10000591
07/12/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 26
07/12/2016 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
19/12/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10002363
20/12/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10000815
20/12/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10000815
20/12/2016 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002495
23/12/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10000849
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002532
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002533
30/12/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10002763
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002777
30/12/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10000897
30/12/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10002820
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002821
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002825
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002816
02/01/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10000900
02/01/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10002848
04/01/2017 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 40
04/01/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10002957
10/01/2017 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
11/01/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10003152
16/01/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10003358
16/01/2017 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10000988
16/01/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10000987
16/01/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10003480
16/01/2017 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
17/01/2017 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10001001
17/01/2017 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 46
18/01/2017 Designación da Ponencia Comisión
18/01/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10003644
18/01/2017 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 10001035
18/01/2017 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 47
23/01/2017 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
26/01/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001158
27/01/2017 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 54
30/01/2017 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
30/01/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10004257
30/01/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10001235
30/01/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10004265
30/01/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10004272
31/01/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10004282
31/01/2017 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 10001272
31/01/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001273
02/02/2017 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 58
02/02/2017 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 58
07/02/2017 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
08/02/2017 Sen descrición Rexistro de saída: 10001358
08/02/2017 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10001359
08/02/2017 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10001360
08/02/2017 Publicación da lei BOPG Número: 62
08/02/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001361
20/02/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10005397
21/02/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001584
22/02/2017 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 71
23/02/2017 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10001611
28/02/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10005809
01/03/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001727
02/03/2017 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 76
15/03/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001944
saltar ao pe de páxina