saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000001

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

Número de rexistro de entrada: 10001968

Data de creación: 03/12/2016

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
03/12/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10001968
03/12/2016 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
03/12/2016 Asignación á Comisión Proxecto de lei de Orzamentos Mesa do Parlamento
03/12/2016 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10001968
03/12/2016 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10001968
03/12/2016 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10001971
03/12/2016 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 10001973
03/12/2016 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10001974
03/12/2016 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10001975
03/12/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 24
05/12/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10002091
05/12/2016 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10000605
05/12/2016 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10000606
05/12/2016 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10000607
05/12/2016 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 10000608
05/12/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10000582
05/12/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10000582
05/12/2016 Notificación ao Consello de Contas Rexistro de saída: 10000610
05/12/2016 Notificación ao Consello Consultivo Rexistro de saída: 10000611
05/12/2016 Notificación ao Consello da Cultura Galega Rexistro de saída: 10000613
07/12/2016 Sesións informativas Comisión
07/12/2016 Sesións informativas Comisión
07/12/2016 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
09/12/2016 Sesións informativas Comisión
09/12/2016 Sesións informativas Comisión
12/12/2016 Sesións informativas Comisión
12/12/2016 Sesións informativas Comisión
12/12/2016 Sesións informativas Comisión
14/12/2016 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 10002292
14/12/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10000767
15/12/2016 Sesións informativas Comisión
15/12/2016 Sesións informativas Comisión
16/12/2016 Sesións informativas Comisión
16/12/2016 Sesións informativas Comisión
19/12/2016 Sesións informativas Comisión
19/12/2016 Sesións informativas Comisión
19/12/2016 Sesións informativas Comisión
19/12/2016 Sesións informativas Comisión
20/12/2016 Sesións informativas Comisión
20/12/2016 Sesións informativas Comisión
20/12/2016 Sesións informativas Comisión
20/12/2016 Sesións informativas Comisión
21/12/2016 Sesións informativas Comisión
21/12/2016 Sesións informativas Comisión
21/12/2016 Sesións informativas Comisión
21/12/2016 Sesións informativas Comisión
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002478
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002479
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002480
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002481
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002482
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002483
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002484
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002485
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002486
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002487
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002488
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002489
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002490
23/12/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10000848
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002518
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002519
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002520
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002521
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002522
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002524
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002525
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002526
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002527
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002528
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002529
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002530
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002531
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002534
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002535
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002536
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002537
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002540
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002541
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002542
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002543
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002544
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002545
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002546
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002547
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002548
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002549
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002550
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002551
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002552
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002553
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002554
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002555
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002556
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002557
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002558
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002559
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002560
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002561
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002562
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002563
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002564
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002565
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002566
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002567
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002568
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002569
23/12/2016 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 10002570
23/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002571
23/12/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 34
26/12/2016 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10002595
26/12/2016 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
27/12/2016 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10002613
27/12/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10000859
30/12/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10002758
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002778
30/12/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10000896
30/12/2016 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 10002793
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002794
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002803
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002817
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002818
30/12/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10002819
30/12/2016 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10002822
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002826
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002804
30/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002792
31/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002833
31/12/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10002834
02/01/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10000899
02/01/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10002845
02/01/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10002846
03/01/2017 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 39
04/01/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10002956
04/01/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10002955
05/01/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10003044
09/01/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10003060
10/01/2017 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
16/01/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10003357
16/01/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10000986
16/01/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10003479
16/01/2017 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
16/01/2017 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 45
17/01/2017 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10001000
18/01/2017 Designación da Ponencia Comisión
18/01/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10003643
18/01/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10003662
18/01/2017 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 10001035
18/01/2017 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 47
19/01/2017 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 48
23/01/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001105
23/01/2017 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 50
23/01/2017 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
26/01/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
26/01/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
26/01/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
27/01/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
27/01/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
27/01/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
27/01/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
30/01/2017 Debate do ditame da Comisión Comisión
30/01/2017 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
30/01/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10004225
30/01/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10001211
30/01/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10004230
30/01/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10004244
30/01/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10004264
31/01/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001238
31/01/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001239
01/02/2017 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 57
01/02/2017 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 57
06/02/2017 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
07/02/2017 Publicación da lei BOPG Número: 61
07/02/2017 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10001333
07/02/2017 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10001334
07/02/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001335
07/02/2017 Certificación Rexistro de saída: 10001332
08/02/2017 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 62
08/02/2017 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10001362
20/02/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10005397
21/02/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10001585
22/02/2017 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 71
23/02/2017 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10001612
12/07/2017 Publicación da lei BOPG Número: 144
saltar ao pe de páxina