saltar ao contido

Expediente: 10/INT-001098

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a política do Goberno galego en relación coa introdución da figura do coordinador parental como figura auxiliar dos xulgados con competencia en materia de familia

Número de rexistro de entrada: 10032821

Data de creación: 26/06/2018

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

  • Patricia Vilán Lorenzo
  • Noela Blanco Rodríguez
  • Juan Manuel Díaz Villoslada
  • Matilde Begoña Rodríguez Rumbo

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
26/06/2018 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10032821
03/07/2018 Admisión a trámite e publicación Mesa do Parlamento
04/07/2018 Oficio execución Mesa Rexistro de saída: 10010019
04/07/2018 Publicación da iniciativa BOPG Número: 331
14/02/2020 Fin de lexislatura Mesa do Parlamento
saltar ao pe de páxina