saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000004

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de estradas de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09002059

Data de creación: 10/01/2013

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
10/01/2013 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09002059
10/01/2013 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09002059
10/01/2013 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09002059
22/01/2013 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
22/01/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09000619
22/01/2013 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09000622
23/01/2013 Publicación da iniciativa BOPG Número: 36
13/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09003587
14/02/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 52
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003882
18/02/2013 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 09003930
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003931
18/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003936
19/02/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09001081
21/02/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
21/02/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09004137
21/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001146
22/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09004160
22/02/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 56
26/02/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001221
26/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001221
27/02/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 59
01/03/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09004449
01/03/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001350
01/03/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001350
01/03/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 61
06/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004681
06/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004705
06/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004707
06/03/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004709
07/03/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09001471
12/03/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/03/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001617
13/03/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09004966
13/03/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 68
19/03/2013 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/03/2013 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
01/04/2013 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09001890
01/04/2013 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 78
02/04/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09005888
02/04/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09005892
04/04/2013 Designación da Ponencia Comisión
04/04/2013 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09001928
04/04/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09006009
05/04/2013 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 82
29/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002951
30/05/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 111
06/06/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
06/06/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09008770
06/06/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09003048
06/06/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09008771
06/06/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09008777
07/06/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09008794
07/06/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003095
07/06/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003096
07/06/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 117
07/06/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 117
10/06/2013 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
10/06/2013 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
25/06/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
27/06/2013 Publicación da lei BOPG Número: 128
28/06/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09003584
28/06/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09003585
28/06/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09003586
28/06/2013 Certificación Rexistro de saída: 09003587
saltar ao pe de páxina