saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000001

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09001549

Data de creación: 17/12/2012

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
17/12/2012 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09001549
17/12/2012 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09001549
17/12/2012 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09001549
17/12/2012 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
18/12/2012 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09000399
18/12/2012 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09000400
18/12/2012 Publicación da iniciativa BOPG Número: 17
04/01/2013 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 26
01/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09002823
05/02/2013 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
06/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000848
06/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09003276
06/02/2013 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 46
07/02/2013 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09003294
07/02/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09000902
07/02/2013 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09000903
11/02/2013 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
11/02/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
12/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09000960
12/02/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09003569
13/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09003661
14/02/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 52
14/02/2013 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 52
18/02/2013 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09003843
18/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001079
19/02/2013 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 53
20/02/2013 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 54
22/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004194
22/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004195
22/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004196
22/02/2013 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09004198
26/02/2013 Retirada de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
28/02/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09001322
28/02/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001322
28/02/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09001322
01/03/2013 Publicación de retirada de emendas BOPG Número: 61
04/03/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09001376
04/03/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09004587
04/03/2013 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 62
04/03/2013 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/03/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09004658
06/03/2013 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09004661
07/03/2013 Designación da Ponencia Comisión
08/03/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09004804
08/03/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09001512
08/03/2013 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 66
11/03/2013 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
12/03/2013 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/05/2013 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
07/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002485
07/05/2013 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 98
10/05/2013 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/05/2013 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09007709
10/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002514
10/05/2013 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09002515
10/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09007710
13/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09007748
13/05/2013 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/05/2013 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/05/2013 Inadmisión do mantemento de emendas por presentación fóra de prazo Mesa do Parlamento
13/05/2013 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09007742
14/05/2013 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09002605
14/05/2013 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09002606
14/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002607
14/05/2013 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 101
14/05/2013 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 101
28/05/2013 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
29/05/2013 Certificación Rexistro de saída: 09002910
29/05/2013 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09002911
29/05/2013 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09002915
29/05/2013 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09002916
29/05/2013 Publicación da lei BOPG Número: 110
saltar ao pe de páxina