saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000036

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Número de rexistro de entrada: 08072619

Data de creación: 21/10/2011

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
21/10/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08072619
21/10/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08072619
21/10/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08072619
24/10/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
24/10/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 565
24/10/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 565
08/11/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08073328
08/11/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
08/11/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08018932
08/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018932
08/11/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 575
11/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073621
11/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073630
14/11/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08019031
14/11/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08073683
14/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019032
15/11/2011 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
15/11/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 580
21/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073942
21/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073945
21/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073947
21/11/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08019163
22/11/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
22/11/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019211
22/11/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
23/11/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074017
23/11/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 586
25/11/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08074145
25/11/2011 Designación da Ponencia Comisión
25/11/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074229
25/11/2011 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 08019332
28/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019347
29/11/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
29/11/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
29/11/2011 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/11/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 590
29/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019412
02/12/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 593
07/12/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
07/12/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074735
09/12/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08074738
09/12/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08074742
09/12/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08019577
09/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019593
12/12/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 597
12/12/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 597
12/12/2011 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 597
13/12/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/12/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
21/12/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
26/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019883
26/12/2011 Certificación Rexistro de saída: 08019884
26/12/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08019885
26/12/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08019886
26/12/2011 Publicación da lei BOPG Número: 605
30/12/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 249
24/01/2012 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 624
27/01/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 23
10/02/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08020490
22/02/2012 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 37
saltar ao pe de páxina