saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000035

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012

Número de rexistro de entrada: 08072536

Data de creación: 20/10/2011

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/10/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08072536
20/10/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08072536
20/10/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08072536
20/10/2011 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 08072545
20/10/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08018506
20/10/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 563
20/10/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 563
21/10/2011 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 08072599
21/10/2011 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 08072608
21/10/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08072624
21/10/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08018573
24/10/2011 Sesións informativas Comisión
24/10/2011 Sesións informativas Comisión
24/10/2011 Aprobación do calendario de comparecencias Mesa do Parlamento
25/10/2011 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 08018634
25/10/2011 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 08018635
25/10/2011 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 08018636
25/10/2011 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 08018637
27/10/2011 Notificación ao Consello de Contas Rexistro de saída: 08018730
27/10/2011 Notificación ao Consello da Cultura Galega Rexistro de saída: 08018731
27/10/2011 Notificación ao Consello Consultivo Rexistro de saída: 08018733
27/10/2011 Sesións informativas Comisión
28/10/2011 Sesións informativas Comisión
28/10/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08073045
28/10/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08073052
28/10/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08073053
28/10/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08073054
28/10/2011 Sesións informativas Comisión
31/10/2011 Sesións informativas Comisión
31/10/2011 Sesións informativas Comisión
04/11/2011 Sesións informativas Comisión
04/11/2011 Notificación ao Consello de Contas Rexistro de saída: 08018866
04/11/2011 Sesións informativas Comisión
07/11/2011 Sesións informativas Comisión
08/11/2011 Sesións informativas Comisión
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073365
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073366
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073367
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073368
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073369
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073370
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073371
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073372
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073373
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073374
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073375
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073376
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073377
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073378
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073379
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073380
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073381
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073382
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073383
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073384
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073385
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073386
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073387
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073388
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073389
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073390
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073391
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073392
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073393
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073394
08/11/2011 Sesións informativas Comisión
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073395
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073396
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073397
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073398
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073399
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073400
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073401
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073402
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073403
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073404
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073405
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073406
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073407
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073408
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073409
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073410
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073411
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073412
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073413
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073414
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073415
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073416
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073417
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073418
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073419
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073420
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073421
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073422
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073423
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073424
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073425
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073426
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073427
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073428
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073429
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073430
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073431
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073432
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073433
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073434
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073435
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073436
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073437
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073438
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073439
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073440
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073441
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073442
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073443
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073444
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073445
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073446
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073447
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073448
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073449
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073450
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073451
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073452
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073455
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073458
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073460
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073461
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073462
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073474
08/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073477
09/11/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08018946
09/11/2011 Sesións informativas Comisión
09/11/2011 Sesións informativas Comisión
09/11/2011 Sesións informativas Comisión
09/11/2011 Sesións informativas Comisión
10/11/2011 Sesións informativas Comisión
10/11/2011 Sesións informativas Comisión
10/11/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08073581
10/11/2011 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 08073582
10/11/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08018987
10/11/2011 Sesións informativas Comisión
10/11/2011 Sesións informativas Comisión
14/11/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08073677
14/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019043
15/11/2011 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
15/11/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 580
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073882
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073883
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073884
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073885
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073886
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073887
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073888
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073889
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073890
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073891
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073892
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073893
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073895
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073896
17/11/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08073897
18/11/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08019111
18/11/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08073900
18/11/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08073912
22/11/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
22/11/2011 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 08019209
22/11/2011 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 08019210
22/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019212
22/11/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
23/11/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074016
23/11/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 586
25/11/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08074144
25/11/2011 Designación da Ponencia Comisión
25/11/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074229
25/11/2011 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 08019332
25/11/2011 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 588
28/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019360
29/11/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
29/11/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
29/11/2011 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019391
29/11/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 590
30/11/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 591
01/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019485
02/12/2011 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 593
02/12/2011 Debate do ditame da Comisión Comisión
05/12/2011 Debate do ditame da Comisión Comisión
05/12/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08074674
07/12/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
07/12/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08074724
09/12/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08074737
09/12/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08074741
09/12/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08019576
09/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019592
12/12/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 597
12/12/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 597
13/12/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/12/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
20/12/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
26/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019879
26/12/2011 Certificación Rexistro de saída: 08019880
26/12/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08019881
26/12/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08019882
26/12/2011 Publicación da lei BOPG Número: 605
30/12/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 249
24/01/2012 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 624
27/01/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 23
31/01/2012 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 629
10/02/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08020489
22/02/2012 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 37
saltar ao pe de páxina