saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000031

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do Plan Galego de Estatística 2012-2016

Número de rexistro de entrada: 08066492

Data de creación: 24/06/2011

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
24/06/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08066492
27/06/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
27/06/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08016623
27/06/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08016624
28/06/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 499
06/09/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
09/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017356
09/09/2011 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08017361
12/09/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 536
13/09/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08070376
13/09/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08017479
13/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017479
14/09/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 538
20/09/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
21/09/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08070881
21/09/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08017752
21/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017752
22/09/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 544
26/09/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
29/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08071334
29/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08071370
29/09/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08071406
30/09/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017973
30/09/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08071428
30/09/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08071429
30/09/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08071436
03/10/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 551
04/10/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/10/2011 Designación da Ponencia Comisión
05/10/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08071709
06/10/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08071767
10/10/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
18/10/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018446
18/10/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 561
21/10/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
21/10/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08072609
21/10/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08018560
21/10/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08072618
21/10/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08018562
21/10/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08072623
24/10/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08018602
24/10/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
24/10/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
25/10/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 566
25/10/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 566
02/11/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
04/11/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08018876
04/11/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08018877
04/11/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08018878
04/11/2011 Certificación Rexistro de saída: 08018883
24/11/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 225
saltar ao pe de páxina