saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000028

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei da Área Metropolitana de Vigo

Número de rexistro de entrada: 08064608

Data de creación: 03/05/2011

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
03/05/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08064608
03/05/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08064608
03/05/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08064608
09/05/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
09/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015831
09/05/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08015832
10/05/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 467
18/05/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
18/05/2011 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08015945
18/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015946
19/05/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 473
25/05/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08065158
25/05/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08016088
25/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016088
26/05/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 478
28/05/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08065263
30/05/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08016132
31/05/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
31/05/2011 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
06/06/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08065678
07/06/2011 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
07/06/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08016273
07/06/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 485
13/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08066140
13/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08066162
13/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08066170
13/06/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/06/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08016349
14/06/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016422
15/06/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08066212
15/06/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 490
21/06/2011 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
27/06/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016612
27/06/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08066512
27/06/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
27/06/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 498
28/06/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
29/06/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08066567
29/06/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08066570
30/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016688
30/06/2011 Designación da Ponencia Comisión
01/07/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08066618
04/07/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
05/07/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 504
08/09/2011 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 08017346
12/01/2012 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/03/2012 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021478
27/03/2012 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 666
30/03/2012 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
30/03/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08021582
30/03/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08080058
30/03/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08080068
30/03/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08080065
30/03/2012 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08021592
02/04/2012 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 670
03/04/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021604
03/04/2012 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
03/04/2012 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
03/04/2012 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 671
10/04/2012 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
11/04/2012 Publicación da lei BOPG Número: 675
23/04/2012 Publicación da lei no DOG DOG Número: 77
09/05/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 111
31/07/2012 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
saltar ao pe de páxina