saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000025

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de apoio á familia e á convivencia de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08063386

Data de creación: 01/04/2011

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
01/04/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08063386
01/04/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08063386
01/04/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08063386
05/04/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
05/04/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08015058
05/04/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08015057
05/04/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
05/04/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 444
06/04/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08015074
06/04/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 445
15/04/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08064022
25/04/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08015437
25/04/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 456
25/04/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064248
25/04/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064249
25/04/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
26/04/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08015449
02/05/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
02/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015609
02/05/2011 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
02/05/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 461
02/05/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08064543
03/05/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08064599
03/05/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08015697
03/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015697
04/05/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 463
09/05/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
09/05/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064860
09/05/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064863
09/05/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064864
09/05/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08015841
18/05/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/05/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016064
24/05/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
25/05/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08065155
25/05/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08065167
25/05/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08065182
26/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016108
26/05/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 478
27/05/2011 Designación da Ponencia Comisión
27/05/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 479
30/05/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08065265
31/05/2011 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 481
31/05/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/06/2011 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016327
13/06/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 488
17/06/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
17/06/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08066272
17/06/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08066274
17/06/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08016502
17/06/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08016503
17/06/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08066279
20/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016507
20/06/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 493
20/06/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 493
21/06/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
21/06/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
28/06/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
29/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016663
29/06/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08016667
29/06/2011 Certificación Rexistro de saída: 08016668
29/06/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08016666
29/06/2011 Publicación da lei BOPG Número: 500
13/07/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 134
30/07/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 182
saltar ao pe de páxina