saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000023

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Número de rexistro de entrada: 08052925

Data de creación: 20/10/2010

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/10/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08052925
20/10/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
20/10/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08011033
21/10/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08052989
21/10/2010 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 338
21/10/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 338
02/11/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08053403
08/11/2010 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054206
09/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054209
09/11/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08011455
09/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011455
10/11/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 351
12/11/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
12/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08054453
12/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011594
15/11/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 354
16/11/2010 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
17/11/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08054561
17/11/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08011660
18/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054664
18/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054669
18/11/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08054676
19/11/2010 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 08054694
22/11/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/11/2010 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
22/11/2010 Resolución da Presidencia denegando a prórroga Mesa do Parlamento
23/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08054777
23/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011777
23/11/2010 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
24/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08054824
24/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08054896
24/11/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 361
25/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011872
25/11/2010 Designación da Ponencia Comisión
26/11/2010 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 363
30/11/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012056
03/12/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 368
10/12/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/12/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055805
10/12/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08012226
10/12/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08055813
10/12/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08012228
10/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012256
10/12/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055828
13/12/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 372
13/12/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 372
13/12/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/12/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
21/12/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
27/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012567
27/12/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08012568
27/12/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08012569
27/12/2010 Certificación Rexistro de saída: 08012570
27/12/2010 Publicación da lei BOPG Número: 381
30/12/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 250
10/02/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 35
saltar ao pe de páxina