saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000019

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de organización e funcionamento da Administración xeral e o sector público autonómico de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08047411

Data de creación: 06/09/2010

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
06/09/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08047411
06/09/2010 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08047411
06/09/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08047411
07/09/2010 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 08047563
07/09/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
07/09/2010 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
07/09/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08009218
07/09/2010 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08009219
07/09/2010 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08009220
08/09/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 308
20/09/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08049119
21/09/2010 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
22/09/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08009807
22/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009807
22/09/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 318
24/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08049528
24/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08049547
27/09/2010 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08009955
27/09/2010 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
29/09/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/09/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08050940
30/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010162
30/09/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 324
04/10/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08051178
05/10/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 327
06/10/2010 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
06/10/2010 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
08/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08052355
09/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08052362
09/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08052370
13/10/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010637
13/10/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08052455
13/10/2010 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
14/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010752
15/10/2010 Designación da Ponencia Comisión
15/10/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 334
15/10/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08052697
15/10/2010 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 08010850
18/10/2010 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 335
20/10/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
20/10/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
29/10/2010 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011883
26/11/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 363
30/11/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
01/12/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08055252
01/12/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08012019
01/12/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08012020
01/12/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055251
01/12/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055256
01/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012030
03/12/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 368
03/12/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 368
07/12/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
07/12/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
14/12/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
16/12/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08012354
16/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012355
16/12/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08012356
16/12/2010 Certificación Rexistro de saída: 08012357
16/12/2010 Publicación da lei BOPG Número: 375
21/12/2010 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 378
22/12/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08012482
31/12/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 251
10/02/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 35
saltar ao pe de páxina