saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000015

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade

Número de rexistro de entrada: 08039688

Data de creación: 28/06/2010

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/06/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08039688
28/06/2010 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08039688
28/06/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08039688
29/06/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008438
29/06/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08008439
29/06/2010 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08008440
30/06/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 263
19/07/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08008790
19/07/2010 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 276
15/09/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08048422
15/09/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08009486
15/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009486
16/09/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 314
17/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08048936
17/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08049017
20/09/2010 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08009642
21/09/2010 Ampliación da prórroga do prazo de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
21/09/2010 Ratificación da ampliación prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/09/2010 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
24/09/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08049475
27/09/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08009999
27/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009999
27/09/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/09/2010 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
28/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010094
28/09/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08050096
28/09/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 322
29/09/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 323
01/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08051163
01/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08051165
01/10/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08051174
06/10/2010 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
25/10/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/10/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08053109
25/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011198
25/10/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/10/2010 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
26/10/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 341
27/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011259
28/10/2010 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 343
03/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08053644
04/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08053662
04/11/2010 Designación da Ponencia Comisión
09/11/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08054178
16/11/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
22/11/2010 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/11/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 361
26/11/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
26/11/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011910
26/11/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055057
26/11/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08055061
26/11/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08055068
30/11/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
30/11/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 365
30/11/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 365
14/12/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/12/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08012327
15/12/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08012328
15/12/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08012329
15/12/2010 Certificación Rexistro de saída: 08012330
15/12/2010 Publicación da lei BOPG Número: 374
28/12/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 248
30/12/2010 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 250
29/01/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 25
saltar ao pe de páxina