saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000013

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de augas de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08037112

Data de creación: 07/06/2010

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
07/06/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08037112
07/06/2010 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08037112
07/06/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08037112
07/06/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
08/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08007882
08/06/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08007883
08/06/2010 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08007884
08/06/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 247
15/06/2010 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
16/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008092
16/06/2010 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08008093
16/06/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08008094
16/06/2010 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08008106
17/06/2010 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 254
21/06/2010 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 08038761
22/06/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08038940
22/06/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08008163
22/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008181
22/06/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08008181
22/06/2010 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 08039026
22/06/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08008189
22/06/2010 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
23/06/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 258
25/06/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08039595
25/06/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08039648
28/06/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
28/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008346
28/06/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 261
29/06/2010 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
29/06/2010 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
29/06/2010 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
29/06/2010 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
20/07/2010 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
21/07/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008826
23/07/2010 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 279
31/08/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009125
31/08/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08009125
31/08/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08046989
31/08/2010 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Presidencia do Parlamento
07/09/2010 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
07/09/2010 Aceptación da ampliación do prazo de emendas á totalidade e articulado Mesa do Parlamento
09/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08047918
09/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08047919
09/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08047925
10/09/2010 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08009264
13/09/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/09/2010 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08048096
16/09/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08048621
20/09/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
20/09/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08049100
20/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011312
20/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011312
20/09/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 316
21/09/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08049242
21/09/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
23/09/2010 Designación da Ponencia Comisión
24/09/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08049483
27/09/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
27/09/2010 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/10/2010 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
05/10/2010 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/10/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 330
18/10/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
18/10/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08052746
18/10/2010 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 08010922
18/10/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08010923
18/10/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08052755
18/10/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08052764
18/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010949
20/10/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
20/10/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
20/10/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 337
20/10/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 337
25/10/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
25/10/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
26/10/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
27/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011278
27/10/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08011279
28/10/2010 Certificación Rexistro de saída: 08011287
03/11/2010 Publicación da lei BOPG Número: 346
17/11/2010 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 356
18/11/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 222
03/12/2010 Publicación da lei no BOE BOE Número: 292
saltar ao pe de páxina