saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000012

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei polo que se suprime o organismo autónomo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e se modifican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08036940

Data de creación: 04/06/2010

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
04/06/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08036940
04/06/2010 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08036940
04/06/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08036940
04/06/2010 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08036954
07/06/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
08/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08007879
08/06/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08007880
08/06/2010 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08007881
08/06/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 247
15/06/2010 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
16/06/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08008095
16/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008096
16/06/2010 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08008097
17/06/2010 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 254
18/06/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08038703
22/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008160
22/06/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08008160
22/06/2010 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
25/06/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08039599
25/06/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08039649
28/06/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
28/06/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008325
28/06/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08039683
28/06/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 261
29/06/2010 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
29/06/2010 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
20/07/2010 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
21/07/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08008826
23/07/2010 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 279
27/08/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08046734
30/08/2010 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
30/08/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08009102
31/08/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 302
07/09/2010 Aceptación da ampliación do prazo de emendas á totalidade e articulado Mesa do Parlamento
09/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08047923
09/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08047922
10/09/2010 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08009266
13/09/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/09/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08048046
13/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009280
13/09/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/09/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08048288
16/09/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08048619
16/09/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 314
16/09/2010 Designación da Ponencia Comisión
17/09/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08048879
21/09/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
27/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010007
28/09/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 322
30/09/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
30/09/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08010169
30/09/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08010170
30/09/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08050945
30/09/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08050949
01/10/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08051055
01/10/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 325
04/10/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 326
06/10/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
06/10/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/10/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
14/10/2010 Publicación da lei BOPG Número: 333
14/10/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08010743
14/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010744
14/10/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08010745
14/10/2010 Certificación Rexistro de saída: 08010746
27/10/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 207
16/11/2010 Publicación da lei no BOE BOE Número: 277
saltar ao pe de páxina