saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000011

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08018846

Data de creación: 13/01/2010

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
13/01/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08018846
13/01/2010 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08018846
13/01/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08018846
18/01/2010 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
18/01/2010 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
19/01/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08004220
19/01/2010 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08004221
20/01/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 155
04/02/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08022095
08/02/2010 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/02/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08005011
09/02/2010 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08022678
09/02/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08022703
10/02/2010 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08005108
10/02/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08005117
10/02/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 168
11/02/2010 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Presidencia do Parlamento
11/02/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
11/02/2010 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 169
11/02/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08005190
11/02/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08005190
12/02/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08023199
12/02/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08005198
12/02/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 170
16/02/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08023483
16/02/2010 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
16/02/2010 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
16/02/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08023497
16/02/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08023502
16/02/2010 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08005332
18/02/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/02/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08005380
18/02/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08024141
19/02/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 175
22/02/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
23/02/2010 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
24/02/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08025025
24/02/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08025033
25/02/2010 Designación da Ponencia Comisión
25/02/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08005573
25/02/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08025423
01/03/2010 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 181
01/03/2010 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
02/03/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
02/03/2010 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
11/03/2010 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
12/03/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08006016
12/03/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 190
15/03/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
15/03/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08028611
15/03/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08006030
15/03/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
16/03/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08006053
16/03/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08028636
16/03/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08028640
16/03/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08006065
17/03/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 193
17/03/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 193
23/03/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/03/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08006187
23/03/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08006206
23/03/2010 Certificación Rexistro de saída: 08006207
24/03/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08006257
24/03/2010 Publicación da lei BOPG Número: 197
25/03/2010 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 198
25/03/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08006282
31/03/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 61
14/04/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08006583
14/04/2010 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 210
23/04/2010 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 76
19/07/2010 Publicación da lei no BOE BOE Número: 174
22/12/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08012507
22/12/2010 Certificación Rexistro de saída: 08012508
saltar ao pe de páxina