saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000010

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior

Número de rexistro de entrada: 08015720

Data de creación: 09/12/2009

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
09/12/2009 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08015720
09/12/2009 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08015720
09/12/2009 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08015720
09/12/2009 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
10/12/2009 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
11/12/2009 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08003777
11/12/2009 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08003778
11/12/2009 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08003794
11/12/2009 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08003793
11/12/2009 Publicación da iniciativa BOPG Número: 133
11/12/2009 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 133
15/12/2009 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08016637
16/12/2009 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/12/2009 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08003924
17/12/2009 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08003925
18/12/2009 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 139
21/12/2009 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08017379
21/12/2009 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08017452
22/12/2009 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/12/2009 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08004021
23/12/2009 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
23/12/2009 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
23/12/2009 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08004045
23/12/2009 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08004046
23/12/2009 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08017846
23/12/2009 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 142
24/12/2009 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 143
29/12/2009 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
29/12/2009 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
29/12/2009 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08018263
29/12/2009 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08018265
30/12/2009 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08004084
30/12/2009 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/12/2009 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08018501
30/12/2009 Designación da Ponencia Comisión
30/12/2009 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 146
30/12/2009 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 146
31/12/2009 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08018506
18/01/2010 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
18/01/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
20/01/2010 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 08004232
22/01/2010 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/01/2010 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/01/2010 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
28/01/2010 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/01/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08004526
29/01/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 161
02/02/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
02/02/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08021803
02/02/2010 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08004594
02/02/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08021814
02/02/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08021817
03/02/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08004705
03/02/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08004710
03/02/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 163
03/02/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 163
09/02/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
09/02/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08005023
09/02/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08005024
09/02/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08005025
09/02/2010 Certificación Rexistro de saída: 08005026
09/02/2010 Publicación da lei BOPG Número: 167
23/02/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 36
24/02/2010 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 178
08/03/2010 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 45
09/04/2010 Publicación da lei no BOE BOE Número: 86
saltar ao pe de páxina