saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000049

Detalle do expediente

Extracto: Do imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada

Número de rexistro de entrada: 07032733

Data de creación: 10/10/2008

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
10/10/2008 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07032733
10/10/2008 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07032733
10/10/2008 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07032733
14/10/2008 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
14/10/2008 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 07032675
14/10/2008 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 626
14/10/2008 Publicación da iniciativa BOPG Número: 626
15/10/2008 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07032828
20/10/2008 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/10/2008 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 07032779
21/10/2008 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 630
23/10/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07033034
28/10/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07033221
28/10/2008 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07033220
29/10/2008 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/10/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07033231
30/10/2008 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07033253
30/10/2008 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 636
30/10/2008 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 636
30/10/2008 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade e ao articulado Mesa do Parlamento
11/11/2008 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
12/11/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07033559
12/11/2008 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07033562
13/11/2008 Designación da Ponencia Comisión
14/11/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07033608
17/11/2008 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 647
18/11/2008 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/11/2008 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
19/11/2008 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 07033210
19/11/2008 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 649
20/11/2008 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
20/11/2008 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07033730
21/11/2008 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07033738
21/11/2008 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 651
21/11/2008 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 651
24/11/2008 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
02/12/2008 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
05/12/2008 Publicación da lei BOPG Número: 661
09/12/2008 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07033466
10/12/2008 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07033496
10/12/2008 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 07033497
29/12/2008 Publicación da lei no DOG DOG Número: 251
saltar ao pe de páxina